Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 854/VP-HC 18/03/2020 Về việc tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ Campuchia về tỉnh Đồng Tháp
2 846/VP-HC 18/03/2020 V/v tạm dừng Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
3 49/BC-UBND 17/03/2020 Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2017 - 2020
4 252/UBND-VX 17/03/2020 Vv rà soát hành khách trên chuyến bay và khai báo y tế để thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19
5 251/UBND-VX 17/03/2020 Về việc rà soát hành khách trên chuyến bay QR974 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 830/VP-HC 17/03/2020 Về việc tham mưu UBND huyện góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp
7 828/VP-HC 17/03/2020 V/v đăng ký làm việc liên quan đến Dự án “Nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài)”
8 826/VP-HC 16/03/2020 Về việc đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt CTMTQGGN bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
9 825/VP-HC 16/03/2020 Về việc học sinh người Việt Nam ở Campuchia và học sinh người Campuchia sang học tại các trường trên địa bàn huyện Tân Hồng
10 824/VP-HC 16/03/2020 Về việc sửa đổi Quyết định số 669/QĐ- UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 823/VP-HC 16/03/2020 Về việc giao chỉ tiêu công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
12 822/VP-HC 16/03/2020 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
13 821/VP-HC 16/03/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 820/VP-HC 16/03/2020 Về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
15 819/VP-HC 16/03/2020 Về việc danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của Sở Giáo dục và Đào tạo
16 818/VP-HC 16/03/2020 Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 07/4/2020
17 817/VP-HC 16/03/2020 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đường, ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
18 816/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị phối hợp thực hiện lập phương án quy hoạch vùng nuôi tại cồng số 1 (cồn Chính Sách)
19 815/VP-HC 16/04/2020 V/v kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
20 814/VP-HC 16/03/2020 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ tài nguyên cát sông trên địa bàn Huyện