Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 25/TB-VP 16/03/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
2 24/TB-VP 16/03/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
3 249/UBND-HC 16/03/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
4 248/UBND-HC 16/03/2020 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân
5 1097/QĐ-UBND 16/03/2020 Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
6 813/VP-HC 16/03/2020 Về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
7 812/VP-HC 16/03/2020 Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
8 811/VP-HC 16/03/2020 Về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 810/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với KCN, KKTCK trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 809/VP-HC 16/03/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
11 807/VP-HC 16/03/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ
12 806/VP-HC 16/03/2020 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung trình thông qua tại kỳ họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 6/2020
13 805/VP-HC 16/03/2020 V/v hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 804/VP-HC 16/03/2020 V/v tiếp xúc lấy ý kiến hộ dân đầu tư xây dựng công trình Nạo vét Kênh Cũ
15 803/VP-HC 16/03/2020 V/v giải quyết đơn của ông Võ Văn Ngân, ngụ Khóm 3, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
16 802/VP-HC 16/03/2020 V/v cung cấp thông tin số liệu quy hoạch trên địa bàn Huyện
17 801/VP-HC 16/03/2020 V/v triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020
18 800/VP-HC 16/03/2020 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung trình thông qua tại kỳ họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 6/2020
19 799/VP-HC 16/03/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1362/ QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
20 798/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019