Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 136/KH-UBND 10/06/2020 Học tập và chia sẽ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính với các Sở, ban, ngành và UBND các Huyện, thị xã
2 70/TB-vp 10/06/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
3 2264/QĐ-UBND 10/06/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Bờ Đập (xã Long Thuận qua xã Long Khánh A)
4 2204/QĐ-UBND 10/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị Trường Tiểu học Thường Phước 1A (phần phát sinh)
5 73/TB-UBND 10/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Tạ Thị Dơn
6 72/TB-UBND 10/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Buôn
7 2276/QĐ-UBND 10/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2015 - 2020
8 2266/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thường Lạc
9 2267/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi thị trấn Thường Thới Tiền
10 2268/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Phú Thuận B
11 2265/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 – 2020
12 2263/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 03 (góc đường 30/4 và đường Hùng Vương)
13 137/KH-UBND 10/06/2020 Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên năm 2020
14 651/UBND-HC 10/06/2020 Chuẩn bị tiếp đoàn học tập và chia sẽ kinh nghiệm về công tác CCHC đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã
15 654/UBND-HC 10/06/2020 Khắc phục những nội dung của Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân Tỉnh việc thực hiện các kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021)
16 656/UBND-HC 10/06/2020 Phê duyệt giảm giá nền cho đối tượng chính sách 105 hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước thời hạn thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, xã Long Thuận, xã Phú Thuận A, xã Phú Thuận B (đợt 05/2020).
17 649/UBND-HC 10/06/2020 Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác VTLT
18 653/UBND-HC 10/06/2020 Về việc tăng cường công tác tiêm chủng và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Huyện
19 644/UBND-HC 09/06/2020 Cấp bổ sung kinh phí trích 3% cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện công tác thu tiền nền nhà trả chậm cụm, tuyến dân cư trên địa bàn Huyện
20 2198/QĐ-UBND 09/06/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa cổng chào điện tử huyện Hồng Ngự