Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 612/UBND-HC 03/06/2020 Báo cáo và cung cấp hồ sơ thanh quyết toán dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 129/KH-UBND 03/06/2020 Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
3 2141/QĐ-UBND 03/06/2020 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020
4 128/BC-UBND 03/06/2020 về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
5 617/UBND-HC 03/06/2020 Về việc xin chủ trương điều chỉnh nền tái định cư các cụm dân cư Khu hành chính huyện Hồng Ngự thành nền sinh lợi bán đấu giá
6 102/UBND-HC 02/06/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 129/BC-UBND 02/06/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020
8 03/BC-VP 02/06/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
9 130/BC-UBND 02/06/2020 Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
10 127/KH-UBND 02/06/2020 Thu thập, cập nhật thông tin về cung - cầu lao động năm 2020
11 68/TB-UBND 01/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
12 605/UBND-HC 01/06/2020 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn Huyệ
13 102/UBND-HC 01/06/2020 Ủy quyền thu hồi đất để thực hiện công trình Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp)
14 593/UBND-HC 29/05/2020 chấp thuận vị trí san lấp mặt bằng, xây dựng nhà khách, nhà ăn và nhà bếp chùa Phổ Minh
15 600/UBND-HC 29/05/2020 Chủ trương lắp đặt bảng đèn led điện tử tại cổng chào bến phà Hồng Ngự - Tân Châu
16 601/UBND-HC 29/05/2020 Chủ trương điều chỉnh danh mục duy tu, sửa chữa các bến khách ngang sông
17 2108/QĐ-UBND 29/05/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Bảng cổng chào điên tử huyên Hồng Ngự
18 599/UBND-HC 29/05/2020 Phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND thị trấn Thường Thới Tiền xét bố trí vào ở cụm dân cư Thường Thới, huyện Hồng Ngự
19 598/UBND-HC 29/05/2020 Phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND xã Phú Thuận B xét bố trí vào ở tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B
20 126/BC-UBND 29/05/2020 Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ