Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 127/KH-UBND 02/06/2020 Thu thập, cập nhật thông tin về cung - cầu lao động năm 2020
2 68/TB-UBND 01/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
3 605/UBND-HC 01/06/2020 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn Huyệ
4 102/UBND-HC 01/06/2020 Ủy quyền thu hồi đất để thực hiện công trình Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp)
5 593/UBND-HC 29/05/2020 chấp thuận vị trí san lấp mặt bằng, xây dựng nhà khách, nhà ăn và nhà bếp chùa Phổ Minh
6 600/UBND-HC 29/05/2020 Chủ trương lắp đặt bảng đèn led điện tử tại cổng chào bến phà Hồng Ngự - Tân Châu
7 601/UBND-HC 29/05/2020 Chủ trương điều chỉnh danh mục duy tu, sửa chữa các bến khách ngang sông
8 2108/QĐ-UBND 29/05/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Bảng cổng chào điên tử huyên Hồng Ngự
9 599/UBND-HC 29/05/2020 Phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND thị trấn Thường Thới Tiền xét bố trí vào ở cụm dân cư Thường Thới, huyện Hồng Ngự
10 598/UBND-HC 29/05/2020 Phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND xã Phú Thuận B xét bố trí vào ở tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B
11 126/BC-UBND 29/05/2020 Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
12 125/KH-UBND 29/05/2020 Thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nâng cao tầm vóc người Việt Nam” huyện Hồng Ngự
13 602/UBND-HC 29/05/2020 Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
14 127/BC-UBND 29/05/2020 Về việc bổ sung thông tin lập danh mục dự án xây dựng các cụm tuyến dân cư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 604/UBND-HC 29/05/2020 Về việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội
16 597/UBND-HC 29/05/2020 Đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
17 596/UBND-HC 29/05/2020 đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020
18 595/UBND-HC 29/05/2020 Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Rớt, ngụ khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền
19 594/UBND-HC 29/05/2020 Trả lời đơn của bà Trần Thị Hồng, ngụ khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền
20 603/UBND-HC 29/05/2020 Đăng ký danh mục các dự án hỗ trợ theo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025