Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 590/UBND-HC 28/05/2020 Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Thường Phước 1A
2 588/UBND-HC 28/05/2020 Về việc góp ý Đề cương chi tiết chương trình truyền hình phát sóng trên Kênh truyền hình VTV4 năm 2020
3 589/UBND-HC 28/05/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
4 591/UBND-HC 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
5 591/UBND-HC 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
6 2100/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc phân khai vốn chuyển tiếp năm 2020 từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và năm 2019
7 2101/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc phân khai vốn sự nghiệp Tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 1)
8 2099/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 3 (góc đường 30 tháng 4 và đường Hùng Vương)
9 587/UBND-HC 28/05/2020 Về việc triển khai thực hiện thời gian chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
10 587/UBND-HC 28/05/2020 Về việc triển khai thực hiện thời gian chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
11 125/BC-UBND 28/05/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong trên địa bàn huyện Hồng Ngự
12 591/UBND-VX 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
13 124/KH-UBND 28/05/2020 Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
14 589/UBND-HC 28/05/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
15 588/UBND-HC 28/05/2020 Về việc góp ý Đề cương chi tiết chương trình truyền hình phát sóng trên Kênh truyền hình VTV4 năm 2020
16 123/Kh-UBND 28/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2020
17 124/BC-UBND 27/05/2020 Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
18 122/BC-UBND 27/05/2020 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 123/BC-UBND 27/05/2020 Rút kinh nghiệm việc quản lý người dân qua lại biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
20 1829/VP-HC 27/05/2020 V/v sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2020