Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 587/UBND-HC 28/05/2020 Về việc triển khai thực hiện thời gian chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
2 125/BC-UBND 28/05/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 591/UBND-VX 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
4 124/KH-UBND 28/05/2020 Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
5 589/UBND-HC 28/05/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
6 588/UBND-HC 28/05/2020 Về việc góp ý Đề cương chi tiết chương trình truyền hình phát sóng trên Kênh truyền hình VTV4 năm 2020
7 123/Kh-UBND 28/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2020
8 124/BC-UBND 27/05/2020 Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
9 122/BC-UBND 27/05/2020 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hồng Ngự
10 123/BC-UBND 27/05/2020 Rút kinh nghiệm việc quản lý người dân qua lại biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 1829/VP-HC 27/05/2020 V/v sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2020
12 577/UBND-HC 27/05/2020 Về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở sông Cái Vừng, xã Long Thuận và xã Phú Thuận A
13 65/TB-UBND 27/05/2020 Về việc kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh lao động năm 2020
14 579/UBND-HC 27/05/2020 Về việc tổ chức sản xuất vụ Thu Đông năm 2020
15 67/TB-VP 27/05/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
16 1843/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
17 1800/VP-HC 27/05/2020 V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
18 1976/VP-HC 27/05/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên năm 2020
19 1974/VP-HC 27/05/2020 V/v chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 59
20 1834/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện thực hiện Công văn số 413/STTTT-CNTT ngày 25/5/2020 của Sở TT&TT