Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1827/VP-HC 27/05/2020 V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020
2 1833/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện rà soát nhu cầu sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ
3 1814/VP-HC 27/05/2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
4 1818/VP-HC 27/05/2020 V/v kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2020
5 1816/VP-HC 27/05/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản
6 1008/VP-HC 27/05/2020 V/v hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày và dạy thêm, học thêm trong nhà trường
7 1809/VP-HC 27/05/2020 thực hiện tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm 2020
8 1831/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện triển khai phần mềm eCabinet
9 1828/VP-HC 27/05/2020 V/v cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP đối với người lao động
10 1824/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/ TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
11 1812/VP-HC 27/05/2020 V/v tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa của Đồng Tháp với Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hoá Xanh
12 1807/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ
13 1797/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ TDA ICRSL trên địa bàn
14 581/UBND-HC 27/05/2020 V/v góp ý dự thảo Báo kết quả thực hiện Kế hoạch Khuyến công giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
15 579/UBND-HC 27/05/2020 Về việc tổ chức sản xuất vụ Thu Đông năm 2020
16 578/UBND-HC 27/05/2020 V/v tiếp đoàn kiểm tra CCHC Tỉnh
17 121/KH-UBND 26/05/2020 Triển khai nhân rộng Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 2039/QĐ-UBND 26/05/2020 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
19 574/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
20 569/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/5/2020 trên địa bàn Huyện