Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 466/UBND-HC 13/04/2021 V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ lao động trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học làm việc cho Hợp tác xã ông nghiệp năm 2021
2 470/UBND-HC 13/04/2021 V/v đăng ký tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”
3 468/UBND-HC 13/04/2021 Về việc di dời Trạm Y tế xã Thường Lạc
4 1552/QĐ-UBND 13/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
5 1517/QĐ-UBND 12/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 71/BC-UBND 12/04/2021 Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp Đường ĐT841 và xây dựng cầu Sở Thượng 2
7 72/BC-UBND 12/04/2021 Tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
8 103/KH-UBND 12/04/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
9 103/KH-UBND 12/04/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
10 102/KH-UBND 12/04/2021 Về việc tổ chức Hội thi dự án khởi nghiệp huyện Hông Ngự năm 2021
11 1516/QĐ-UBND 12/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
12 1494/QĐ-UBND 09/04/2021 Kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
13 37/TB-VP 09/04/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
14 36/TB-VP 09/04/2021 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
15 1491/QĐ-UBND 09/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
16 462/UBND-HC 09/04/2021 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý I/2021)
17 463/UBND-HC 09/04/2021 V/v phân tích kết dư ngân sách huyện Hồng Ngự năm 2019
18 461/UBND-HC 09/04/2021 V/v ý kiến về các chức năng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Đồng Tháp
19 464/UBND-HC 09/04/2021 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
20 1493/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc phân khai điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn kết dư năm 2020 từ nguồn vốn tăng thu nội địa ngân sách Tỉnh hỗ trợ