Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2375/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế khu vực Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Thường Phước 1
2 2380/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế khu vực ấp Long Thới B, xã Long Thuận
3 2376/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đèn nghê thuật khu vực Mũi Tàu
4 2377/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đèn nghê thuật khu vực Mũi Tàu
5 240/QĐ-UBND 26/05/2021 Vê viêc thành lập Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiêp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Huyện
6 2392/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021 (từ nguồn vốn thủy lợi phí và vốn phát triển trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP)
7 2391/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bãi chùi Bảy Xê, Hậu Thông Lưu, Ông Giống, Tư Lợi, Bé Tư
8 2390/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bãi chùi Ông Vũ, Ông Việt, Ông Đông Anh, Ông Đức, Ông Vinh, Ông Tuấn, Ông Nhiều
9 2385/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
10 2385/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
11 2387/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Mười Trừ và cống tròn Ông Cứ
12 2386/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp số 2 và tường chắn nước kênh Sườn
13 2388/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống tròn Đinh Ba, ông Đời và ông Lũ
14 2389/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố sạt lở đường đan phía dưới kênh Trung Tâm
15 143/KH-UBND 26/05/2021 Về việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão đối với kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, bão năm 2021
16 50/TB-UBND 26/05/2021 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021
17 52/TB-UBND 26/05/2021 Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 856/TB-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện
18 2382/QĐ-UBND 26/05/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 54/TB-VP 26/05/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyệt đợt 2, triển khai Kế hoạch hiến máu đợt 3 năm 2021
20 98/BC-BCĐXDNTM&TCC 27/05/2021 Đánh giá kết quả duy trì và nâng chất các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2019