VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 199/UBND-HC 18/02/2022 V/v hạch toán tiền thuê đất, thuê mặt nước thu 01 lần cho cả thời gian thuê của ngân sách Huyện
2 192/UBND-HC 18/02/2022 V/v hỗ trợ cung ứng cát san lấp mặt bằng thi công dự án Nhà máy chế biến trái cây, huyện Hồng Ngự
3 190/UBND-HC 18/02/2022 V/v đăng ký nội dung phối hợp hoạt động khoa học công nghệ năm 2022
4 647/QĐ-UBND 18/02/2022 Về việc phê duyệt phương án đấu giá bán tài sản gắn liền với đất và cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 46 (Đất Thương mại, dịch vụ) tọa lạc thị trấn Thường Thới Tiền để thực hiện dự án Khu phức hợp nhà hàng - tiệc cưới
5 184/UBND-HC 17/02/2022 Báo cáo nhu cầu phương tiện đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Huyện
6 64/BC-UBND 17/02/2022 Công tác thực hiện kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
7 620/QĐ-UBND 17/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự
8 185/UBND-HC 17/02/2022 Thực hiện chi tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022
9 76/KH-UBND 17/02/2022 Thực hiện chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2022
10 77/KH-UBND 17/02/2022 Thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
11 79/KH-UBND 17/02/2022 Thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2022
12 73/KH-UBND 17/02/2022 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 74/KH-UBND 17/02/2022 Triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dây khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 75/KH-UBND 17/02/2022 Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí huyện/thành phố học tập
15 78/KH-UBND 17/02/2022 Tổ chức chuyên mục đối thoại cùng Nhân dân lần thứ 40 năm 2020 với chủ đề phát sóng "Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự"
16 183/UBND-HC 17/02/2022 V/v báo cáo rà soát việc sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
17 619/QĐ-UBND 17/02/2022 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: San lấp mặt bằng ao Khóm Thượng 1
18 673/QĐ-UBND 17/02/2022 Về việc phê duyệt phương án đấu giá bán tài sản gắn liền với đất và cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 46 (Đất Thương mại, dịch vụ) tọa lạc thị trấn Thường Thới Tiền để thực hiện dự án Khu phức hợp nhà hàng - tiệc cưới
19 63/BC-UBND 17/02/2022 Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
20 72/KH-UBND 17/02/2022 Đào tạo nghề phi nông nghiệp huyện Hồng Ngự năm 2022