Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1843/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
2 1800/VP-HC 27/05/2020 V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
3 1976/VP-HC 27/05/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên năm 2020
4 1974/VP-HC 27/05/2020 V/v chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 59
5 1834/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện thực hiện Công văn số 413/STTTT-CNTT ngày 25/5/2020 của Sở TT&TT
6 1827/VP-HC 27/05/2020 V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020
7 1833/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện rà soát nhu cầu sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ
8 1814/VP-HC 27/05/2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
9 1818/VP-HC 27/05/2020 V/v kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2020
10 1816/VP-HC 27/05/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản
11 1008/VP-HC 27/05/2020 V/v hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày và dạy thêm, học thêm trong nhà trường
12 1809/VP-HC 27/05/2020 thực hiện tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm 2020
13 1831/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện triển khai phần mềm eCabinet
14 1828/VP-HC 27/05/2020 V/v cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP đối với người lao động
15 1824/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/ TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
16 1812/VP-HC 27/05/2020 V/v tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa của Đồng Tháp với Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hoá Xanh
17 1807/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ
18 1797/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ TDA ICRSL trên địa bàn
19 581/UBND-HC 27/05/2020 V/v góp ý dự thảo Báo kết quả thực hiện Kế hoạch Khuyến công giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
20 579/UBND-HC 27/05/2020 Về việc tổ chức sản xuất vụ Thu Đông năm 2020