Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1785/VP-HC 25/05/2020 V/v Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND Tỉnh về việc tổng kết Kế hoạch số 25/KH-UBND
2 1784/VP-HC 25/05/2020 V/v Tờ trình số 411/TTr-UBND của UBND xã Thường Lạc về tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình
3 1783/VP-HC 25/05/2020 V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
4 560/UBND-HC 22/05/2020 Về việc thông báo triển khai phần mềm hỗ trợ chi trả trợ cấp cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42
5 562/UBND-HC 22/05/2020 V/v tăng cường thi hành quyết định phạt vi phạm hành chính
6 559/UBND-HC 22/05/2020 V/v thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7 557/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 260/2019/NQHĐND của HĐND Tỉnh
8 556/UBND-HC 22/05/2020 V/v đề nghị công nhận xã Thường Lạc thành xã biên giới
9 555/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị
10 554/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đăng ký nhu cầu công chức dự thi nâng ngạch và nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020
11 564/UBND-HC 22/05/2020 V/v đẩy mạnh các phong trào chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
12 1984/QĐ-UBND 22/05/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A
13 1983/QĐ-UBND 22/05/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cống số 3
14 563/UBND-HC 22/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
15 1770/VP-HC 22/05/2020 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
16 1769/VP-HC 22/05/2020 thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp
17 1768/VP-HC 22/05/2020 V/v thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
18 1766/VP-HC 22/05/2020 V/v thực hiện Thông báo số 84/TBVPUBND ngày 13/5/2020 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
19 1760/VP-HC 22/05/2020 V/v xây dựng Kế hoạch số lượng người làm viêc, HĐLĐ trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
20 62/TB-VP 22/05/2020 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn tại buổi triển khai Kế hoạch thực hiện dự án: Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng BĐKH vùng Đồng Tháp Mười