Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 578/UBND-HC 27/05/2020 V/v tiếp đoàn kiểm tra CCHC Tỉnh
2 121/KH-UBND 26/05/2020 Triển khai nhân rộng Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 2039/QĐ-UBND 26/05/2020 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
4 574/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
5 569/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/5/2020 trên địa bàn Huyện
6 575/UBND-HC 26/05/2020 V/v cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
7 571/UBND-HC 26/05/2020 V/v giải quyết kiến nghị của cơ sở kinh doanh cá Tra giống 7 Sử
8 576/UBND-HC 26/05/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
9 568/UBND-HC 26/05/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 2042/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường bờ đông kênh Út Gốc, thị trấn Thường Thới Tiền
11 570/UBND-HC 26/05/2020 Về việc vận động đối tượng tâm thần đi điều trị bệnh
12 66/TB-VP 26/05/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Văn Khơi tại buổi họp bàn giải quyết tình trạng người dân tự ý đào ao trái phép trên địa bàn xã Thường Phước 2 và Long Thuận
13 575/UBND-HC 26/05/2020 V/v cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
14 571/UBND-HC 26/05/2020 V/v giải quyết kiến nghị của cơ sở kinh doanh cá Tra giống 7 Sử
15 568/UBND-HC 26/05/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 570/UBND-HC 26/05/2020 Về việc vận động đối tượng tâm thần đi điều trị bệnh
17 576/UBND-HC 26/05/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
18 574/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
19 1792/VP-HC 26/05/2020 V/v chuẩn bị Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2020
20 65/TB-VP 26/05/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội