Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 553/UBND-HC 21/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
2 547/UBND-HC 19/05/2020 V/v công khai, niêm yết các TTHC và cập nhật phần mềm một cửa điện tử
3 545/UBND-HC 19/05/2020 V/v điều chỉnh chữ lót hộ dân được xét bố trí vào ở trên Tuyến dân cư đường tắc Phú Thuận A
4 546/UBND-HC 19/05/2020 V/v ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Huyện
5 544/UBND-HC 19/05/2020 V/v điều chỉnh địa chỉ thường trú hộ dân được xét bố trí vào ở trên Tuyến dân cư đường tắc Phú Thuận A
6 532/UBND-HC 19/05/2020 V/v hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
7 537/UBND-HC 19/05/2020 V/v báo cáo thống kê trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức
8 59/TB-VP 19/05/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
9 49/TTr-UBND 18/05/2020 Về việc xin chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh hình thức thực hiện Dự án Điểm du lịch sinh thái Cửu Long
10 765/UBND-HC 09/04/2020 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý II/2020)
11 627/VP-HC 02/03/2020 Về việc phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2020
12 1281/QĐ-UBND 27/03/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ tiền nền nhà cụm, tuyến dân cư và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Hồng Ngự
13 328/UBND-VX 27/03/2020 Vv tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19
14 327/UBND-VX 27/03/2020 Về việc góp ý dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân Tỉnh
15 324/UBND-HC 27/03/2020 V/v điều chỉnh bản đồ giải thửa các cụm tuyến dân cư trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B (nay là xã Thường Lạc)
16 312/UBND-HC 27/03/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 309/UBND-HC 27/03/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước
18 308/UBND-HC 27/03/2020 Về việc rà soát người Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam
19 307/UBND-HC 26/03/2020 Về việc tiếp nhận tài trợ đối ứng vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà vòm bảo vệ và bể bơi cho học sinh tại Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B2 (đổi tên thành Trường Tiểu học Thường Lạc 2)
20 304/UBND-HC 26/03/2020 V/v góp ý Danh mục video clip hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã