Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 60/KH-BCĐ 25/02/2020 Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2020 - 2022
2 289/UBND-HC 24/03/2020 Về việc tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia
3 288/UBND-HC 24/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình mới
4 11/TB-UBND 24/02/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)
5 287/UBND-HC 24/03/2020 Về việc khai báo y tế tại cửa khẩu và khai báo sức khỏe du lịch
6 57/KH-UBND 24/02/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
7 286/UBND-HC 24/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới
8 58/KH-UBND 24/02/2020 Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2020
9 517/VP-HC 24/02/2020 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020
10 15/TB-VP 24/02/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
11 151/UBND-HC 21/02/2020 V/v thực hiện Công văn số 1146- CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư
12 149/UBND-VX 21/02/2020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
13 56/KH-UBND 21/02/2020 Thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
14 635/QĐ-BVSTBCPN 21/02/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Huyện
15 149/UBND-VX 21/02/2020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
16 506/VP-HC 21/02/2020 V/v đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
17 285/UBND-HC 24/03/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề xã hội quan tâm
18 495/VP-HC 21/02/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 284/UBND-HC 24/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
20 493/VP-HC 21/02/2020 Về việc gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp