Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 199/VP-HC 05/02/2020 Về việc triển khai thông tư số 19/2019/ TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2 82/UBND-VX 06/02/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
3 08/TB-VP 03/02/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
4 194/VP-HC 03/02/2020 Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
5 30/KH-UBND 05/02/2020 Hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá huyện Hồng Ngự năm 2020
6 23/KH-BCĐ 03/02/2020 Tổ chức chuyên mục đối thoại cùng Nhân dân trên sóng phát thanh lần thứ 31 năm 2020 với chủ đề phát sóng “Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona”
7 73/UBND-HC 03/02/2020 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2020
8 72/UBND-HC V/v nhắc nhở chế độ thông tin, báo cáo và nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi công việc
9 19/KH-UBND 31/01/2020 Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
10 16/KH-UBND 30/01/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
11 929/VP-HC 23/03/2020 V/v Báo cáo số 80/BC-STNMT ngày 20/3/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
12 928/VP-HC 23/03/2020 V/v tổng kết các Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người đến năm 2020
13 909/VP-HC 23/03/2020 Về việc đề nghị cung cấp danh sách đối tượng đã thụ hưởng chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg giai đoạn 2 (2017-2018)
14 124/QĐ-UBND 13/01/2020 Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2020
15 65/UBND-HC 21/01/2020 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
16 68/UBND-VX 24/01/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut mới Corona
17 61/UBND-VX 20/01/2020 Về việc vận động quỹ đề ơn đáp nghĩa năm 2020
18 39/VP-HC 09/11/2019 Về việc thực hiện Tiêu chí Văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 19/VP-HC 08/01/2020 Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 28/2006/CTUBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
20 15/KH-UBND 21/01/2020 Về việc Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hồng Ngự năm 2020