Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2368/QĐ-UBND 25/05/2021 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hạ tầng đô thị khu vực Chợ Thường Thới
2 142/KH-UBND 25/05/2021 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
3 141/KH-UBND 25/05/2021 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2021
4 660/UBND-HC 25/05/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
5 658/UBND-HC 25/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn Huyện
6 661/UBND-HC 25/05/2021 V/v tổ chức họp dân lấy ý kiến phương án giải phóng mặt bằng công trình: Nạo vét kênh Tứ Thường 1, 2
7 654/UBND-HC 25/05/2021 V/v đưa trẻ em mồ côi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
8 2369/QĐ-HĐBC 25/05/2021 Vê viêc thành lập Tổ giúp viêc bình chọn sản phẩm công nghiêp nông thôn tiêu biểu trên huyên Hồng Ngự năm 2021
9 2367/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (đợt 2)
10 2365/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc phân khai nguồn vốn ngân sách hỗ trợ hoạt động của Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Hồng Ngự
11 39/TB-UBND 27/04/2021 Về việc phân công trực lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
12 113/KH-UBND 26/04/2021 Phát động phong trào thi đua chuyên đề về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2021
13 1783/QĐ-UBND 26/04/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Ngã tư Cây Da, xã Thường Lạc
14 111/KH-UBND 26/04/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 111/KH-UBND 26/04/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 112/KH-UBND 26/04/2021 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
17 1740/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Di dời trụ điên hạ thế (đoạn từ nhà chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê và từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu)
18 1737/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Mương Xã Song đến nhà máy Thành Công
19 1736/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Long Thạnh A
20 1741/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường MG Long Khánh A (điểm Long Phước)