Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 258/UBND-HC 18/03/2020 V/v xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức
2 254/UBND-HC 18/03/2020 V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
3 50/BC-UBND 18/03/2020 Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ
4 26/TB-VP 18/03/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp bàn nội dung liên quan: dự án bến phà Hồng Ngự - Tân Châu
5 1193/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ về Chỉ số cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2020
6 257/UBND-HC 18/03/2020 V/v rà soát, chấn chỉnh việc áp dụng căn cứ tiến hành hòa giải, thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
7 51/BC-UBND 18/03/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
8 1153/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc phân khai kế hoạch vốn phát triển cây xanh đô thị năm 2020, từ nguồn sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2020 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Huyện
9 855/VP-HC 18/03/2020 Về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
10 854/VP-HC 18/03/2020 Về việc tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ Campuchia về tỉnh Đồng Tháp
11 846/VP-HC 18/03/2020 V/v tạm dừng Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
12 49/BC-UBND 17/03/2020 Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2017 - 2020
13 252/UBND-VX 17/03/2020 Vv rà soát hành khách trên chuyến bay và khai báo y tế để thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19
14 251/UBND-VX 17/03/2020 Về việc rà soát hành khách trên chuyến bay QR974 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
15 830/VP-HC 17/03/2020 Về việc tham mưu UBND huyện góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp
16 828/VP-HC 17/03/2020 V/v đăng ký làm việc liên quan đến Dự án “Nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài)”
17 826/VP-HC 16/03/2020 Về việc đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt CTMTQGGN bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
18 825/VP-HC 16/03/2020 Về việc học sinh người Việt Nam ở Campuchia và học sinh người Campuchia sang học tại các trường trên địa bàn huyện Tân Hồng
19 824/VP-HC 16/03/2020 Về việc sửa đổi Quyết định số 669/QĐ- UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 823/VP-HC 16/03/2020 Về việc giao chỉ tiêu công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020