Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 806/VP-HC 16/03/2020 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung trình thông qua tại kỳ họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 6/2020
2 805/VP-HC 16/03/2020 V/v hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 804/VP-HC 16/03/2020 V/v tiếp xúc lấy ý kiến hộ dân đầu tư xây dựng công trình Nạo vét Kênh Cũ
4 803/VP-HC 16/03/2020 V/v giải quyết đơn của ông Võ Văn Ngân, ngụ Khóm 3, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
5 802/VP-HC 16/03/2020 V/v cung cấp thông tin số liệu quy hoạch trên địa bàn Huyện
6 801/VP-HC 16/03/2020 V/v triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020
7 800/VP-HC 16/03/2020 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung trình thông qua tại kỳ họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 6/2020
8 799/VP-HC 16/03/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1362/ QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
9 798/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019
10 797/VP-HC 16/03/2020 V/v tổ chức Không gian kết nối Doanh nghiệp và Khởi nghiệp
11 796/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị xem xét lại hình thức thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị ven Sông Tiền
12 795/VP-HC 16/03/2020 V/v hướng dẫn tổng kết thực hiện chương trình CCHC giai đoạn (2011 - 2020) và đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn (2021- 2030)
13 246/UBND-HC 13/03/2020 V/v đề nghị điều chỉnh xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh năm 2020
14 81/KH-UBND 13/03/2020 Đăng ký nghĩa vụ quân sự nam công dân tuổi 17
15 80/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
16 241/UBND-HC 13/03/2020 Về việc báo cáo số liệu tính toán Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Tỉnh
17 794/VP-HC 13/03/2020 Về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020
18 793/VP-HC 13/03/2020 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Việt Nam”
19 792/VP-HC 12/03/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
20 790/VP-HC 12/03/2020 V/v tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV