Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 828/VP-HC 17/03/2020 V/v đăng ký làm việc liên quan đến Dự án “Nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài)”
2 826/VP-HC 16/03/2020 Về việc đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt CTMTQGGN bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
3 825/VP-HC 16/03/2020 Về việc học sinh người Việt Nam ở Campuchia và học sinh người Campuchia sang học tại các trường trên địa bàn huyện Tân Hồng
4 824/VP-HC 16/03/2020 Về việc sửa đổi Quyết định số 669/QĐ- UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 823/VP-HC 16/03/2020 Về việc giao chỉ tiêu công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
6 822/VP-HC 16/03/2020 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
7 821/VP-HC 16/03/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 820/VP-HC 16/03/2020 Về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 819/VP-HC 16/03/2020 Về việc danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của Sở Giáo dục và Đào tạo
10 818/VP-HC 16/03/2020 Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 07/4/2020
11 817/VP-HC 16/03/2020 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đường, ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
12 816/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị phối hợp thực hiện lập phương án quy hoạch vùng nuôi tại cồng số 1 (cồn Chính Sách)
13 815/VP-HC 16/04/2020 V/v kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
14 814/VP-HC 16/03/2020 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ tài nguyên cát sông trên địa bàn Huyện
15 25/TB-VP 16/03/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
16 24/TB-VP 16/03/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
17 249/UBND-HC 16/03/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
18 248/UBND-HC 16/03/2020 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân
19 1097/QĐ-UBND 16/03/2020 Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
20 813/VP-HC 16/03/2020 Về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19