Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1735/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
2 1738/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1B (phân phát sinh)
3 1739/QĐ-UBND 26/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường Thường Phước 2 (đoạn bến đò Mương miễu qua Tân Châu)
4 1782/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở tạm)
5 1730/QĐ-UBND 23/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 1728/QĐ-UBND 23/04/2021 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
7 1734/QĐ-UBND 20/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Chín Phi đến Kinh 17
8 1731/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
9 1719/QĐ-UBND 22/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
10 1721/QĐ-UBND 22/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Chợ Thường Phước
11 109/KH-UBND 22/04/2021 Phối hợp tổ chức tiếp dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
12 108/KH-UBND 22/04/2021 Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 1720/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự bàn giao
14 1717/QĐ-UBND 22/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
15 08/QĐ-VP 20/04/2021 Phân công, công việc giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện
16 1702/QĐ-UBND 20/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
17 1701/QĐ-UBND 20/04/2021 QUYẾT ĐỊ Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
18 81/BC-UBND 20/04/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Khối Văn hóa - Xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021
19 83/BC-UBND 20/04/2021 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021
20 1700/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020