Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 485/UBND-HC 19/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
2 480/UBND-HC 16/04/2021 V/v đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản
3 1687/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình Đường liên xã Thường Thới Tiên (đoạn 3)
4 1684/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Trên
5 1688/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Nạo vét mương Đìa Đôi
6 1683/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường làng Thường Thới Tiên (đoạn 2)
7 1686/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường nhánh ĐT841 - nhà máy Thành Công
8 36/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
9 35/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
10 1691/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cụm dân cư Khóm Thượng 2
11 1690/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Tuyến dân cư Mương Miễu (mở rộng)
12 1695/QĐ-UBND 19/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
13 1694/QĐ-UBND 19/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
14 1578/QĐ-UBND 16/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
15 78/BC-UBND 16/04/2021 Tổng kết thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi
16 477/UBND-HC 16/04/2021 V/v phê duyệt thu – chi bán đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại các điểm trường trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021-2023
17 481/UBND-HC 16/04/2021 V/v thực hiện kết luận của TTCP tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
18 482/UBND-HC 16/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
19 1593/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da, xã Thường Lạc
20 1576/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân