VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 48/KH-UBND 25/01/2022 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 47/KH-UBND 25/01/2022 Tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân năm 2022
3 39/BC-UBND 25/01/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện đến 12 giờ ngày 25/01/2022
4 43/KH-UBND 25/01/2022 Tổ chức chúc tết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn Huyện năm 2022
5 44/KH-UBND 25/01/2022 Tổ chức giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của Huyện và trưng bày cây cảnh mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần năm 2022
6 45/KH-UBND 25/01/2022 Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp năm 2022
7 112/UBND-HC 25/01/2022 V/v rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
8 113a/UBND-HC 25/01/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
9 113/UBND-HC 25/01/2022 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
10 403/QĐ-UBND 25/01/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
11 106/UBND-HC 24/01/2022 Cấp tạm ứng cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện để thanh toán cho các đơn vị thi công các công trình Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
12 38/BC-UBND 24/01/2022 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021
13 38/KH-UBND 24/01/2022 Thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
14 37/BC-UBND 24/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 24/01/2022
15 101/UBND-HC 24/01/2022 V/v kết quả thực hiện công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021
16 103/UBND-HC 24/01/2022 V/v rà soát giáo viên mầm non còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
17 102/UBND-HC 24/01/2022 V/v thực hiện thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy
18 385/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc cơ cấu lại Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực công thương
19 35/KH-UBND 24/01/2022 Về việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
20 107/UBND-HC 24/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hành nghề y - dược và mỹ phẩm năm 2022