Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 102/KH-UBND 12/04/2021 Về việc tổ chức Hội thi dự án khởi nghiệp huyện Hông Ngự năm 2021
2 1516/QĐ-UBND 12/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
3 1494/QĐ-UBND 09/04/2021 Kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
4 37/TB-VP 09/04/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
5 36/TB-VP 09/04/2021 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
6 1491/QĐ-UBND 09/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
7 462/UBND-HC 09/04/2021 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý I/2021)
8 463/UBND-HC 09/04/2021 V/v phân tích kết dư ngân sách huyện Hồng Ngự năm 2019
9 461/UBND-HC 09/04/2021 V/v ý kiến về các chức năng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Đồng Tháp
10 464/UBND-HC 09/04/2021 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
11 1493/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc phân khai điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn kết dư năm 2020 từ nguồn vốn tăng thu nội địa ngân sách Tỉnh hỗ trợ
12 1490/QĐ-UBND 09/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
13 1492/QĐ-UBND 09/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
14 101/KH-UBND 08/04/2021 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021
15 35/TB-VP 08/04/2021 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
16 70/BC-BCĐXDNTM&TCC 08/04/2021 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2021
17 1478/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hồ Bảo Sơn
18 1462/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Ngọc Em
19 1471/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Văn Từ
20 1460/QĐ-UBND 08/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp