VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 353/QĐ-UBND 20/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Ngô Quyền (nối dài)
2 27/BC-UBND 20/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 20/01/2022
3 30/BC-UBND 20/01/2022 Tình hình, kết quả triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện
4 90/UBND-HC 20/01/2022 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 18/01/2022 trên địa bàn Huyện
5 84/UBND-HC 20/01/2022 V/v chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
6 85/UBND-HC 20/01/2022 V/v chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 87/UBND-HC 20/01/2022 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Lưới hạ thế ngầm 3P-4D-380V cấp điện cho công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
8 80/UBND-HC 20/01/2022 V/v giảm giá khởi đấu dịch vụ sử dụng đò năm 2022
9 79/UBND-HC 20/01/2022 V/v hoàn chỉnh thủ tục đầu tư năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
10 83/UBND-HC 20/01/2022 V/v hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Thường Phước, huyện Hồng Ngự
11 352/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường cộ Bảy Băng
12 28/BC-UBND 20/01/2022 Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
13 25/BC-UBND 19/01/2022 Công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (Kỳ báo cáo năm chính thức)
14 26/BC-UBND 19/01/2022 Kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ về nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững năm 2021
15 22/KH-UBND 19/01/2022 Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và Đại hội đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
16 25/KH-UBND 19/01/2022 Phối hợp tiếp công dân vào các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng năm 2022
17 24/KH-UBND 19/01/2022 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
18 23/KH-UBND 19/01/2022 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 23/BC-UBND 19/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 19/01/2022
20 27/KH-UBND 19/01/2022 Tổ chức giải bóng đá mini, bóng chuyền mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022