Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 36/TB-VP 09/04/2021 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
2 1491/QĐ-UBND 09/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
3 462/UBND-HC 09/04/2021 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý I/2021)
4 463/UBND-HC 09/04/2021 V/v phân tích kết dư ngân sách huyện Hồng Ngự năm 2019
5 461/UBND-HC 09/04/2021 V/v ý kiến về các chức năng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Đồng Tháp
6 464/UBND-HC 09/04/2021 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
7 1493/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc phân khai điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn kết dư năm 2020 từ nguồn vốn tăng thu nội địa ngân sách Tỉnh hỗ trợ
8 1492/QĐ-UBND 09/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
9 1490/QĐ-UBND 09/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
10 101/KH-UBND 08/04/2021 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021
11 35/TB-VP 08/04/2021 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
12 70/BC-BCĐXDNTM&TCC 08/04/2021 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2021
13 1478/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hồ Bảo Sơn
14 1462/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Ngọc Em
15 1471/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Văn Từ
16 1460/QĐ-UBND 08/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
17 100/KH-UBND 08/04/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025
18 99/KH-UBND 08/04/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)”; 60 năm “Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961-04/10/2021)”
19 455/UBND-HC 08/04/2021 V/v công tác thu gom rác tại 03 xã Long Phú Thuận
20 460/UBND-HC 08/04/2021 V/v hoạt động cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt