Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1037/UBND-HC 19/07/2021 V/v bổ sung danh mục dự án Đường B2 sử dụng vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý và phân bổ, lĩnh vực phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025
2 1032/UBND-HC 19/07/2021 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài)
3 1033/UBND-HC 19/07/2021 V/v chủ trương đầu tư công trình Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Xây dựng mới 03 sân Tennis.
4 1034/UBND-HC 19/07/2021 V/v chủ trương đầu tư công trình Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu); hạng mục: Xây dựng tường chắn đất và di dời vật kiến trúc
5 1045/UBND-HC 19/07/2021 V/v chủ trương đầu tư hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Trường Tiểu học Thường Lạc 1, xã Thường Lạc
6 1043/UBND-HC 19/07/2021 V/v cung cấp danh sách lao động chưa được tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19
7 1036/UBND-HC 19/07/2021 V/v nhu cầu sử dụng đất đắp cho công trình xây dựng và phương án, khu vực khai thác đất để đắp cho công trình, giai đoạn 2021 – 2025
8 1044/UBND-HC 19/07/2021 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 200/TB-VPUBND ngày 14/7/2021 của Văn phòng UBND Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021
9 1040/UBND-HC 19/07/2021 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trong giai đoạn hiện nay
10 1042/UBND-HC 19/07/2021 V/v tăng cường công tác truy vết, lấy mẫu Test nhanh phòng, chống Covid-19
11 1035/UBND-HC 19/07/2021 V/v tạm dừng thực hiện dự án đường 30/4 (mở rộng) và nguồn vốn thực hiện công trình sửa chữa Chợ Thường Phước, xã Thường Phước 1
12 1041/UBND-HC 19/07/2021 V/v tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027
13 1031/UBND-HC 19/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã
14 1029/UBND-HC 19/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cống hộp Mười Trừ và cống tròn Ông Cứ
15 1030/UBND-HC 19/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cống hộp đất Ba Diệu
16 1039/UBND-HC 19/07/2021 V/v đề xuất nhu cầu lập quy hoạch chung đô thị giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Huyện
17 4378/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường mương Chùa Lá
18 4377/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường mương xã Song đến bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền
19 4376/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi phí bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
20 4380/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp), hạng mục: Cứng hóa bờ bắc kênh Tứ Thường (từ ngã tư Cây Da đến cầu Sở Thượng - sông Sở Thượng) qua xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp