Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 145/TB-UBND 28/08/2021 Về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên và chế độ hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hồng Ngự
2 269/BC-UBND 27/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 27/8/2021
3 267/BC-UBND 27/08/2021 Về tình hình sử dụng và nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện (đến ngày 26/8/2021)
4 10910/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bờ bao khu 127ha
5 10928/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc thay đổi Trưởng Tiểu ban điều trị thuộc Ban Chỉ đạo phong, chông dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự
6 266/BC-UBND 26/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 26/8/2021
7 226/KH-UBND 26/08/2021 Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR diện rộng trong cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 263/BC-UBND 25/08/2021 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tê - xa hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021
9 225/KH-UBND 25/08/2021 Hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự từ ngày 26/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021
10 1321/UBND-HC 25/08/2021 V/v quản lý và sử dụng kinh phí vận động phòng chống dịch bệnh Covid-19
11 1328/UBND-HC 25/08/2021 V/v triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia
12 1317/UBND-HC 24/08/2021 V/v tăng cường các nhiệm vụ phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
13 1318/UBND-HC 24/08/2021 V/v đăng ký vốn sự nghiệp Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
14 259/BC-UBND 24/08/2021 Đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ố 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 245/BC-UBND 20/08/2021 Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
16 4393/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm giường sắt 02 tầng, kẽm gai và các vật dụng khác lắp đặt khu cách ly tập trung Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ) của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
17 4395/QĐ-UBND 20/07/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Thanh, sinh năm 1968, địa chỉ thường trú: Ấp 3, xã Thường Phước 1
18 163/UBND-HC 20/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 20/7/2021
19 1054/UBND-HC 20/07/2021 V/v thống kê sản lượng nông sản thu hoạch và dự kiến cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên địa bàn Huyện
20 1052/UBND-HC 20/07/2021 V/v thực hiện một số nội dung phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Huyện