Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 160/KH-UBND 09/06/2021 Triển khai bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 762/UBND-HC 09/06/2021 V/v báo cáo thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh 2021
3 763/UBND-HC 09/06/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 04/2021
4 765/UBND-HC 09/06/2021 V/v thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế, giai đoạn sau năm 1975
5 761/UBND-HC 09/06/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 vào thời điểm Tết Đoan Ngọ (mùng 05 tháng 5 âm lịch) năm 2021
6 2617/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là vật liệu thu hồi của 06 phòng học thuộc Trường Tiểu học Thường Lạc 2
7 766/UBND-HC 09/06/2021 Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với Bệnh viện tuyến Tỉnh
8 753/UBND-HC 08/06/2021 Bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện để tổ chức Hội thi pháp luật về Dân Quân tự vệ năm 2021
9 755/UBND-HC 08/06/2021 V/v kết quả thực hiện việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
10 2559/QĐ-UBND 07/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
11 2560/QĐ-UBND 07/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 748/UBND-HC 07/06/2021 V/v phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn huyện, thành phố đến năm 2030
13 2557/QĐ-UBND 07/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
14 2558/QĐ-UBND 07/06/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
15 54/TB-UBND 04/06/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021)
16 741/UBND-HC 04/06/2021 Quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch
17 739/UBND-HC 04/06/2021 V/v chấn chỉnh việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu trên địa bàn Huyện
18 738/UBND-VX 04/06/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Thuận 1; hạng mục cải tạo 10 phòng học
19 726/UBND-HC 03/06/2021 Bổ sung kinh phí cho Trường Tiểu học Phú Thuận A2 để thanh toán chi phí sửa chữa cổng và hàng rào trường (điểm 3)
20 727/UBND-HC 03/06/2021 Chủ trương thực hiện và cấp bổ sung kinh phí có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A thực hiện khơi thông 02 cống ngang đường tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận A