Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 47/BC-UBND 12/03/2021 Tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện công ước Liên hợp quốc về chông tham nhũng
2 316/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh công trình Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A-B)
3 315/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình Đường khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thới Tiền
4 317/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử
5 315/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh khối lượng và gia hạn thời gian thi công công trình: Đường khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền
6 318/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khuôn viên khu hành chính huyện Hồng Ngự
7 304/UBND-HC 12/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
8 308/UBND-HC 12/03/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra đất công trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 321/UBND-HC 12/03/2021 V/v rà soát, bổ sung Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật
10 311/UBND-HC 12/03/2021 V/v rà soát, thống kê nông sản, thủy sản trên địa bàn Huyện
11 314/UBND-HC 12/03/2021 V/v thống nhất dự thảo văn bản
12 303/UBND-HC 12/03/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
13 313/UBND-HC 12/03/2021 V/v thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
14 302/UBND-HC 12/03/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn Huyện
15 309/UBND-HC 12/03/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2
16 320/UBND-HC 12/03/2021 V/v ủy quyền thu hồi đất để thực hiện xây dựng dự án Tuyến dân cư Ấp 2, xã Thường Phước 2
17 306/UBND-HC 12/03/2021 Về việc cho ý kiến khắc thêm tên Liệt sĩ vào Nhà bia ghi danh Liệt sĩ xã Thường Lạc
18 46/BC-UBND 12/03/2021 Về việc kết quả thực hiện hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất năm 2020
19 307/BTC 12/03/2021 Về việc phân công thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Ngự lần thứ IX năm 2021
20 1109/BC-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Xử lý, khắc phục trình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự