VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 26/KH-UBND 19/01/2022 Tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cưc năm 2022
2 63/UBND-HC 19/01/2022 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022
3 62/UBND-HC 19/01/2022 V/v chủ trương đầu tư danh mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2022
4 77/BC-BCĐ 19/01/2022 V/v kiến nghị tách khu điều trị F0 tại Trung tâm Y tế Huyện để phục vụ nhu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân
5 65/UBND-HC 19/01/2022 V/v triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu phi trên đạ bàn Huyện
6 76/UBND-HC 19/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ
7 73/UBND-HC 19/01/2022 V/v triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
8 69/UBND-HC 19/01/2022 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
9 66/UBND-HC 19/01/2022 V/v đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn Huyện
10 345/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc ban hành danh sách các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2022
11 29/KH-UBND 19/01/2022 Về việc cắm mốc, đo đạc diện tích quỹ đất công ích 5% và đất bãi bồi ven sông do Nhà nước đang quản lý trên địa bàn Huyện
12 08/TB-UBND 19/01/2022 Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
13 07/TB-UBND 19/01/2022 Về việc treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
14 30/KH-UBND 19/01/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Huyện năm 2022
15 31/KH-UBND 19/01/2022 Về việc tổ chức thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ cao về Sars-CoV-2 trên địa bàn huyện năm 2022
16 24/BC-UBND 19/01/2022 Về việc tổng kết các hoạt động sinh kế năm 2021 thuộc Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các Huyện, Thị phía Bắc tỉnh Đồng Tháp), Kế hoạch thực hiện năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 28/KH-UBND 19/01/2022 Ạ Về việc chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Huyện năm 2022
18 22/BC-UBND 18/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 18/01/2022
19 61/UBND-HC 18/01/2022 V/v thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện về kết quả giám sát thực hiện phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Huyện năm 2021
20 60/UBND-HC 18/01/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ điều tra, cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2021