VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/TB-UBND 14/01/2022 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022)
2 152/QĐ-UBND 14/01/2022 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
3 18/BC-UBND 14/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 14/01/2022
4 47/UBND-HC 14/01/2022 V/v báo cáo bổ sung tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2021
5 49/UBND-HC 14/01/2022 V/v phê duyệt Chương trình Công tác năm 2022
6 53/UBND-HC 14/01/2022 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
7 54/UBND-HC 14/01/2022 V/v đề nghị kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, bơm hút cát sông trái phép tại khu vực ranh biên giới Ấp 1, ã Thường Phước 1
8 17/BC-UBND 13/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 13/01/2022
9 42/UBND-HC 13/01/2022 V/v tham gia khảo sát trực tiếp dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
10 45/UBND-HC 13/01/2022 V/v tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
11 16/BC-UBND 12/01/2022 Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-202
12 14/BC-UBND 11/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 11/01/2022
13 40/UBND-HC 11/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ F0, F1 theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021-QĐ-TTg
14 35/UBND-HC 11/01/2022 V/v báo cáo thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
15 34/UBND-HC 11/01/2022 V/v chấn chỉnh việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch
16 38/UBND-HC 11/01/2022 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường Ngô Quyền (nối dài)
17 37/UBND-HC 11/01/2022 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 413-KL/HU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự
18 36/UBND-HC 11/01/2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
19 39/UBND-HC 11/01/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng là F0, F1
20 31/UBND-HC 11/01/2022 VV/v triển khai thực hiện Bản cam kết hành động năm 2022