Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 237/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Tư pháp năm 2021
2 240/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Y tế năm 2021
3 239/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện năm 2021
4 250/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND thị trấn Thường Thới Tiền xét bố trí vào ở cụm dân cư Ấp Trung
5 249/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt phương án bố trí hộ bà Phạm Thị Kim Chi (đối tượng 105) được UBND thị trấn Thường Thới Tiền xét bố trí vào ở cụm dân cư Ấp Thượng
6 248/UBND-HC 01/03/2021 V/v sử dụng nền tuyến dân cư Cua Bảy Dưa, xã Long Khánh A để bố trí các hộ dân thuộc đối tượng theo Quyết định 105
7 234/UBND-HC 01/03/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban QLDA và PTQĐ Huyện
8 245/UBND-HC 01/03/2021 V/v thống nhất với nội dung dự thảo văn bản
9 233/UBND-HC 01/03/2021 V/v thực hiện các kết luận về rà soát, xử lý các trường hợp tuyển dụng chưa đúng quy định theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí th
10 236/UBND-HC 01/03/2021 V/v trả lời đơn của ông Bùi Văn Tiến, ngụ ấp Long Thới A, xã Long Thuận
11 857/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vận chuyển nông sản mương Đồng Hòa
12 858/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm Mương Lớn
13 54/KH-UBND 01/03/2021 Về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
14 251/UBND-HC 01/03/2021 Về việc điều chỉnh vốn xây dựng dự án Trụ sở UBND xã, thị trấn huyện Hồng Ngự
15 230/UBND-HC 01/03/2021 Về việc đưa đối tượng tâm thần lang thang vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
16 427/UBND-HC 01/04/2021 đăng ký nhu cầu hỗ trợ lao động trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học làm việc cho Hợp tác xã nông nghiệp năm 2021
17 52/KH-UBND 26/02/2021 Phát động phong trào thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
18 36/BC-UBND 26/02/2021 Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ)
19 35/BC-UBND 26/02/2021 Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)
20 225/UBND-HC 26/02/2021 V/v công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế