VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12/BC-UBND 10/01/2022 Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
2 11/BC-UBND 10/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 10/01/2022
3 24/UBND-HC 10/01/2022 V/v chủ trương đầu tư Nạo vét đường nước Cả Nhám và Kiên cố hóa đoạn cuối đường nước Số 1
4 28/UBND-HC 10/01/2022 V/v kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Tài chính và Kế hoạch năm 2022
5 29/UBND-HC 10/01/2022 V/v rà soát, thống kê các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ hiện có trên địa bàn
6 25/UBND-HC 10/01/2022 V/v thực hiện đánh phiếu khảo sát theo Kế hoạch số 364/KH- UBND ngày 23/12/2021 của UBND Tỉnh
7 26/UBND-HC 10/01/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8 27/UBND-HC 10/01/2022 V/v tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP
9 13/BC-UBND 10/01/2022 Về việc kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022
10 21/UBND-HC 08/01/2022 /v chi lương và phụ cấp lương tháng 02 năm 2022
11 20/UBND-HC 08/01/2022 V/v giảm giá khởi đấu dịch vụ sử dụng đò năm 2022 (giảm giá lần 03)
12 18/UBND-HC 07/01/2022 V/v tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện
13 01/KH-VP 04/01/2022 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
14 2195/UBND-HC 31/12/2021 Bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện thanh toán tiền nước, tiền wifi phục vụ các khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện
15 2186/UBND-HC 31/12/2021 bổ sung kinh phí cho Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi hỗ trợ các đối tượng F0 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện
16 14816/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
17 14805/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Phước 2, Thường Lạc, Phú Thuận B (đợt 10 năm 2021)
18 14803/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Thuận
19 14802/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trụ sở Ban nhân dân ấp Long Thạnh
20 325/KH-UBND 31/12/2021 Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021-2025