VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2187/UBND-HC 31/12/2021 V/v báo cáo tình hình quản lý vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên cuối năm 2021 trên địa bàn Huyện
2 2189/UBND-HC 31/12/2021 V/v báo cáo tình hình quản lý vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên cuối năm 2021 trên địa bàn Huyện
3 2190/UBND-HC 31/12/2021 V/v chủ trương thực hiện và bổ sung kinh phí
4 2193/UBND-HC 31/12/2021 Đăng ký nhu cầu nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022
5 13377/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Thuận
6 538/BC-BCĐ 09/12/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 09/12/2021
7 2029/UBND-HC 09/12/2021 V/v báo cáo rà soát các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19
8 2030/UBND-HC 09/12/2021 V/v chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy trình tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025
9 2032/UBND-HC 09/12/2021 V/v tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho người lao động thuộc các công ty, doanh nghiệp
10 2033/UBND-HC 09/12/2021 V/v tiếp tục tổ chức tốt công tác dạy và học năm học 2021 - 2022
11 2031/UBND-HC 09/12/2021 V/v triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2022
12 536/BC-UBND 08/12/2021 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
13 13605/QĐ-UBND 08/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
14 13619/QĐ-UBND 08/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường mương Chùa Lá
15 535/BC-UBND 08/12/2021 Tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
16 2023/UBND-HC 08/12/2021 V/v bổ sung lao động của Doanh nghiệp tư nhân Năm Nê
17 2022/UBND-HC 08/12/2021 V/v hoạt động theo phương án "04 tại chỗ" và phương án "một cung đường hai điểm đến" của Doanh nghiệp tư nhân Út Công
18 2026/UBND-HC 08/12/2021 V/v rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân
19 2024/UBND-HC 08/12/2021 V/v tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027
20 537/BC-UBND 08/12/2021 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu