Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 34/BC-UBND 23/02/2021 Kết quả thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ
2 48/KH-UBND 23/02/2021 Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn Huyện đến năm 2030
3 790/QĐ-UBND 23/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cụm dân cư ngã tư Cây Da
4 47/KH-UBND 23/02/2021 Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021
5 212/UBND-HC 23/02/2021 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/02/2021 trên địa bàn Huyện
6 213/UBND-HC 23/02/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019
7 206/UBND-HC 23/02/2021 V/v hướng dẫn nhiệm vụ của nhân viên Bưu điện cấp xã tham gia Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
8 205/UBND-HC 23/02/2021 V/v tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
9 214/UBND-HC 23/02/2021 V/v đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt II năm 2021
10 208/UBND-HC 23/02/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020- 2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 209/UBND-HC 23/02/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020- 2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 210/UBND-HC 23/02/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí cho gia đình có trẻ em bị tai nạn giao thông tại xã Long Khánh A
13 211/UBND-HC 23/02/2021 Về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động
14 766/QĐ-UBND 22/02/2021 Thành lập Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021
15 203/UBND-HC 22/02/2021 V/v dời vị trí cầu thang phía dưới bến đò số 10
16 202/UBND-HC 22/02/2021 V/v thông tin về thành viên Hội đồng, Tổ Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
17 200/UBND-HC 22/02/2021 V/v điều chỉnh họ, tên, năm sinh của hộ dân được xét bố trí vào ở trên TDC Long Thuận – Mương Lớn và TDC đường tắt Phú Thuận B
18 201/UBND-HC 22/02/2021 V/v đánh giá, sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
19 335/UBND-HC 22/02/2021 Về việc phê duyệt phương án chi hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với các hộ dân canh tác đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền
20 335/UBND-HC 22/02/2021 Về việc phê duyệt phương án chi hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với các hộ dân canh tác đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền