Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 767/QĐ-UBND 22/02/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Lưới điện hạ thế và hệ thống chiếu sáng công cộng mương Chùa Lá, xã Phú Thuận A
2 768/QĐ-UBND 22/02/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tuyến đường tuần tra biên giới Thường Phước - Ba Nguyên
3 32/BC-UBND 19/02/2021 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020
4 759/QĐ-UBND 19/02/2021 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Chi nhánh Công ty TNHH may túi xách Thái Dương tại Đồng Tháp
5 45/KH-UBND 19/02/2021 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Trường Trung học cơ sở Long Thuận, xã Long Thuận
6 31/BC-UBND 19/02/2021 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
7 192/UBND-HC 19/02/2021 V/v báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn2016 - 2020
8 193/UBND-HC 19/02/2021 V/v giám sát hoạt động nạo vét
9 194/UBND-HC 19/02/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017
10 195/UBND-HC 19/02/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chung về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình
11 199/UBND-HC 19/02/2021 V/v nhu cầu vốn cây xanh đô thị năm 2021 trên địa bàn huyện
12 197/UBND-HC 19/02/2021 V/v rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn
13 196/UBND-HC 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
14 198/UBND-HC 19/02/2021 V/v điều chỉnh diện tích nền của hộ dân được xét bố trí vào ở trên Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B
15 757/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Bãi chùi Bảy Xê, Hậu Thông Lưu, Ông Giống, Tư Lợi, Bé Tư
16 756/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Bãi chùi Ông Vũ, Ông Việt, Đông Anh, Ông Đức, Ông Vinh, Ông Tuấn, Ông Nhiều
17 758/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Chợ (đoạn từ đường nước hiện hữu đã KCH đến kênh Sườn 2 và đoạn từ đường nước hiện hữu đã KCH đến ĐT841)
18 755/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường vận chuyển nông sản mương Đồng Hòa
19 30/BC-UBND 18/02/2021 Tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
20 191/UBND-HC 18/02/2021 Tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyên năm 2021