VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 13620/QĐ-UBND 08/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021 từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán các đơn vị ngành Huyện
2 13630/QĐ-UBND 08/12/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá vật liệu thu hồi khi tháo dỡ 04 phòng làm việc (trụ sở hành chính cũ)
3 533/BC-UBND 08/12/2021 Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
4 13607/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5 13608/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
6 13603/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
7 13604/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
8 13602/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
9 13606/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
10 13601/QĐ-UBND 07/12/2021 Kết thúc thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
11 13612/QĐ-UBND 07/12/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (03 ngày, đối với 01 công dân, ngày 22.10.2021)
12 13614/QĐ-UBND 07/12/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (03 ngày, đối với 04 công dân, ngày 21.10.2021)
13 13615/QĐ-UBND 07/12/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (03 ngày, đối với 07 công dân, ngày 20.10.2021)
14 13611/QĐ-UBND 07/12/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (03 ngày, đối với 17 công dân, ngày 19.10.2021)
15 2012/UBND-HC 07/12/2021 Tiếp tục rà soát các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19
16 304/KH-UBND 07/12/2021 Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 2018/UBND-HC 07/12/2021 V/v báo cáo danh mục dự án thu hồi đất trên 5,0ha
18 2017/UBND-HC 07/12/2021 V/v hoạt động theo phương án "một cung đường hai điểm đến" của Công ty TNHH chế biến thủy sản Tuấn Cường
19 2013/UBND-HC 07/12/2021 V/v huy động lao động chưa có việc làm tham dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 12 năm 2021
20 2014/UBND-HC 07/12/2021 V/v phê duyệt bản đồ địa chính Chợ Thường Phước và Cụm dân cư Ngã Tư Cây Da