Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 190/UBND-HC 18/02/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021
2 189/UBND-HC 18/02/2021 V/v góp ý dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu đất Sen Hồng”
3 188/UBND-HC 18/02/2021 V/v rút lại hồ sơ không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế trong quý I năm 2021
4 739/QĐ-UBND 17/02/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Văn Gòn
5 738/QĐ-UBND 17/02/2021 Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn Cải
6 737/QĐ-UBND 17/02/2021 Tặng Giấy khen cho hộ gia đình tiêu biểu, gương sáng vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020
7 187/UBND-HC 17/02/2021 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở tạm)
8 186/UBND-HC 17/02/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định phân cấp đê sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 185/UBND-HC 17/02/2021 V/v tính toán, đánh giá các chỉ số liên quan
10 742/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu C2 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
11 746/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộcLô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
12 743/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Mở rộng Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
13 745/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Đoạn Cải tiến, xã Thường Phước 2
14 744/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
15 184/UBND-HC 16/02/2021 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
16 182/UBND-HC 13/02/2021 Về việc tiếp tục thực hiện truy vết phòng, chống dịch Covid-19
17 727/QĐ-UBND 09/02/2021 Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021
18 736/QĐ-UBND 09/02/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Ngọc Diễm
19 734/QĐ-UBND 09/02/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Quốc Mỹ
20 21/TB-UBND 09/02/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Đằng