VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2015/UBND-HC 07/12/2021 V/v tổ chức tổng kết năm 2021
2 2016/UBND-HC 07/12/2021 V/v đề xuất tạm dừng đối với các điểm khai báo y tế trên địa bàn huyện
3 13574/QĐ-UBND 07/12/2021 Về việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng đấu giá dịch vụ sử dụng đò huyện Hồng Ngự
4 13575/QĐ-UBND 07/12/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự
5 13572/QĐ-UBND 07/12/2021 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại chính quyền cấp xã
6 2008/UBND-HC 06/12/2021 V/v kiến nghị bổ sung bình biến áp các trạm bơm điện
7 2000/UBND-HC 06/12/2021 V/v phê duyệt giảm giá nền cho đối tượng chính sách 105 hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước thời hạn thuộc thị trấn Thường Thới Tiền (đợt 07/2021)
8 2001/UBND-HC 06/12/2021 V/v phương án sắp xếp, sử dụng 02 điểm cũ của Trường Tiểu học Phú Thuận A2
9 2003/UBND-HC 06/12/2021 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2022
10 2002/UBND-HC 06/12/2021 Về việc đề nghị thay đổi đối tượng hỗ trợ nhà ở người có công
11 1997/UBND-HC 03/12/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy thành công đến đường cộ Bảy Tiểu)
12 1994/UBND-HC 03/12/2021 V/v giải quyết đơn phản ánh của một số hộ dân ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A
13 1996/UBND-HC 03/12/2021 V/v thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định pháp luật, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
14 1995/UBND-HC 03/12/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
15 1993/UBND-HC 03/12/2021 V/v triển khai thực hiện kiên nghi tư kêt qua giam sat cua Ủy ban Trung ương Măt trân Tô quốc Việt Nam
16 1998/UBND-HC 03/12/2021 V/v ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chợ Thường Phước
17 1999/UBND-HC 03/12/2021 Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 các đơn vị dự toán ngành Huyện để thực hiện nhiệm vụ chi phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện
18 1986/UBND-HC 02/12/2021 Chấn chỉnh và xử lý nghiêm giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong dạy và học trực tuyến
19 13530/QĐ-UBND 02/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp đường Ngô Quyền (đoạn từ trụ điện số 205/6A/20 hiện hữu đến bến đò Thường Thới Tiền)
20 13531/QĐ-UBND 02/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở rộng đường ra bến đò Long Khánh A qua Thường Thới Tiền