Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/TB-UBND 09/02/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Đằng
2 26/BC-UBND 09/02/2021 Tình hình trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
3 177/UBND-HC 09/02/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
4 178/UBND-HC 09/02/2021 V/v khó khăn, vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện các quyền sử dụng đất
5 176/UBND-HC 09/02/2021 V/v thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 180/UBND-HC 09/02/2021 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hoạt động khoáng sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
7 43/KH-UBND 09/02/2021 Về việc Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hồng Ngự năm 2021
8 14/TB-VP 09/02/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hùng Tráng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện
9 725/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 4
10 726/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Thuận A
11 175/UBND-HC 08/02/2021 V/v rà soát danh hiệu vinh dự nhà nước giai đoạn 2021 – 2025
12 173/UBND-HC 08/02/2021 V/v trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Lệ, ngụ khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền
13 172/UBND-HC 08/02/2021 Xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình mới
14 42/UBND-HC 05/02/2021 Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15 166/UBND-HC 05/02/2021 V/v chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu phi
16 165/UBND-HC 05/02/2021 V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
17 171/UBND-HC 05/02/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành năm 2021
18 170/UBND-HC 05/02/2021 V/v thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông các tuyến đường huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021-2025
19 170/UBND-HC 05/02/2021 V/v thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông các tuyến đường huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021-2025
20 167/UBND-HC 05/02/2021 V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021