Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/TB-UBND 03/02/2021 Thu hồi thửa đất số 1709, tờ bản đồ 03, diện tích 3.612m2 đã cấp cho hộ ông Trần Văn Lợi
2 151/UBND-HC 03/02/2021 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn Huyện
3 150/UBND-HC 03/02/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
4 148/UBND-HC 03/02/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2022
5 152/UBND-HC 03/02/2021 V/v đăng ký danh mục công trình hạ tầng xã Long Khánh A
6 613/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán tổng vốn đầu tư công trình: Hội trường khối đoàn thể Huyện
7 614/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán tổng vốn đầu tư công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
8 617/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Bãi chùi Khu I, II, III
9 621/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Di dời trụ điện hạ thế (đoạn từ nhà máy Năm Nê đến nhà máy Thành Công và từ chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miễu - Tân Châu)
10 619/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Hệ thống trụ cấp nước chữa cháy
11 618/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Nạo vét mương Đồng Hòa
12 616/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Trường Tiểu học Long Khánh A4, xã Long Khánh A
13 620/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Trụ sở Ban nhân dân ấp Phú Thạnh B
14 612/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Xử lý khẩn cấp Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng
15 615/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Đường nội đồng từ cống Láng Biển đến Bãi rác
16 624/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên
17 610/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Mở rộng Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
18 607/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu C2 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
19 611/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
20 609/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Đoạn Cải Tiến, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự