Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4373/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Số 1
2 4372/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Tuần Ca và Ba Tây
3 4374/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Đìa Sậy, mương Ngọn Giữa
4 191/KH-UBND 20/07/2021 Về việc triển khai thực hiện khung tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
5 159/UBND-HC 19/07/2021 Về việc tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 162/UBND-HC 20/07/2021 ơ kết tình hình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 153/BC-UBND 18/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 18/7/2021
8 /UBND-HC 17/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 17/7/2021
9 994/UBND-HC 13/07/2021 bổ sung kinh phí cho Trường Tiểu học Long Khánh A3 xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2021
10 993/UBND-HC 13/07/2021 bổ sung kinh phí có mục tiêu cho UBND các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, Long Khánh B để chi trả chế độ Công an nghỉ việc theo Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11 123/TB-UBND 13/07/2021 Sắp xếp cán bộ công chức trực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương
12 996/UBND-HC 13/07/2021 V/v chân chinh công tác KSTTHC 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Huyện
13 995/UBND-HC 13/07/2021 V/v thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 990/UBND-HC 13/07/2021 V/v tăng cường kiểm soát người qua lại trên tuyến sông Cái Vừng
15 980/UBND-HC 12/07/2021 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/4/2021 và Kế hoạch số 144/KHUBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
16 976/UBND-HC 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung thông qua kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII
17 984/UBND-HC 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung thực hiện cam kết hành động Huyện với Tỉnh và các phòng, ban, ngành Huyện, UBND các xã, thị trấn với Huyện
18 981/UBND-HC 12/07/2021 Về việc bảo đảm an toàn cho người, các công trình bưu chính, viễn thông, truyền thanh trong mùa mưa bão
19 986/UBND-HC 12/07/2021 Về việc chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn Huyện
20 121/TB-UBND 11/07/2021 Thay đổi thời gian giao dịch tại xã, thị trấn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ