VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 872/UBND-HC 29/06/2022 V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng cuối năm 2022
2 871/UBND-HC 29/06/2022 V/v ý kiến về nhu cầu xây dựng công trình Tượng đài Đức Mẹ của Giáo xứ Thường Phước
3 3035/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ thẩm định giá đất dự án: Khu đô thị thông minh Rồng Xanh
4 219/KH-UBND 29/06/2022 Về việc quảng bá sản phẩm tiêu biểu của huyện Hồng Ngự tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành phố
5 3028/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền đến bờ bao 127ha
6 2478/QĐ-UBND 25/05/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Kênh 17
7 670/UBND-HC 25/05/2022 V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
8 664/UBND-HC 25/05/2022 V/v rà soát HTX có doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên
9 663/UBND-HC 25/05/2022 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát sông trái phép trên địa bàn Huyện
10 666/UBND-HC 25/05/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp
11 665/UBND-HC 25/05/2022 V/v xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
12 662/UBND-HC 25/05/2022 V/v đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Huyện; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa
13 141/BC-UBND 25/05/2022 Về việc kết quả rà soát, đánh giá chỉ tiêu môi trường giai đoạn 2021 - 2025 trong xây dựng nông thôn mới
14 142/BC-UBND 25/05/2022 Về việc kết quả thu hồi kinh phí hỗ trợ PTSX Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2020
15 2472/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: San lấp mặt bằng ao Khóm Thượng 1
16 2473/QĐUBND 25/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh Lòng Hồ
17 2474/QĐ-UBND- 25/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường Long Tả
18 54/TB-VP 24/05/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp nội dung liên quan đến công tác thu gom rác tại 03 xã: Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B và đường Cách mạng Tháng tám thuộc thị trấn Thường Thới Tiền
19 655/UBND-HC 24/05/2022 Triển khai hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19
20 2471/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Nguyễn Văn Phối đến nhà máy chế biến trái cây)