Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 567/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6ha, xã Thường Phước 1
2 568/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
3 566/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miểu
4 130/UBND-HC 28/01/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
5 127/UBND-HC 28/01/2021 V/v chấn chỉnh công tác thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
6 119/UBND-HC 28/01/2021 V/v công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
7 124/UBND-HC 28/01/2021 V/v góp ý đơn giá quan trắc môi trường và dự thảo Chương trình quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
8 123/UBND-HC 28/01/2021 V/v thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi – Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
9 126/UBND-HC 28/01/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2021
10 121/UBND-HC 28/01/2021 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 162- TB/HU của Huyện ủy Hồng Ngự tại buổi họp báo tháng 01 năm 2021 giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy
11 120/UBND-HC 28/01/2021 V/v tạo tài khoản người dùng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
12 122/UBND-HC 28/01/2021 V/v xin tiếp nhận cơ sở nhà, đất của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hồng Ngự
13 125/UBND-HC 28/01/2021 V/v đăng ký danh mục dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản
14 551/QĐ-UBND 28/01/2021 Về việc ban hành danh sách các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
15 565/QĐ-UBND 28/01/2021 Về việc phân khai nguồn vốn ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Huyện
16 128/UBND-HC 28/01/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Thuận 2; hạng mục cải tạo 10 phòng học
17 570/QĐ-UBND 28/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến Mương Út Gốc
18 571/QĐ-UBND 28/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đèn nghệ thuật khu vực Mũi Tàu
19 131/UBND-HC 28/01/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
20 118/UBND-HC 28/01/2021 Xin chủ trương cho phòng Lao động - Thương binh và Xã Hội sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu và sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo xã hội Huyện chưa phân bổ năm 2021 để thực hiện công tác hỗ trợ quà tết cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021