Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12/BC-UBND 18/01/2021 Nội dung họp báo tháng 01 năm 2021
2 55/UBND-HC 18/01/2021 V/v phê duyệt giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thị hành án dân sự bàn giao
3 54/UBND-HC 18/01/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch
4 53/UBND-HC 18/01/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021
5 201/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2021 (từ nguồn vốn thủy lợi phí Trung ương hỗ trợ tăng thêm cho kế hoạch vốn năm 2021)
6 203/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự án: Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
7 210/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc thành lập Tổ chi hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân canh tác đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền
8 06/TB-UBND 18/01/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại buổi khảo sát hộ chăn nuôi dự kiến thành lập cơ sở chế biến các loại sản phẩm từ cá
9 04/QĐ-VP 15/01/2021 Ban hành bảng thời hạn bảo quản năm 2021
10 03/QĐ-UBND 15/01/2021 Ban hành bảng thời hạn bảo quản năm 2021
11 11/BC-UBND 15/01/2021 Nội dung họp báo tháng 12 năm 2020
12 199/QĐ-UBND 15/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
13 199/QĐ-UBND 15/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
14 18/KH-UBND 15/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
15 51/UBND-HC 15/01/2021 V/v chủ trương giảm giá trúng đấu, hỗ trợ các cơ sở đò do ảnh hưởng Cầu cái Vừng và giao thầu bến khách ngang sông An Bình qua Phú Thuận B.
16 47/UBND-HC 15/01/2021 V/v chủ trương phát sinh di dời trụ điện thuộc công trình Bến khách ngang sông Bờ Đập (xã Long Thuận qua xã Long Khánh A)
17 48/UBND-HC 15/01/2021 V/v lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
18 50/UBND-HC 15/01/2021 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá dịch vụ sử dụng đò năm 2021
19 46/UBND-HC 15/01/2021 V/v thống nhất quy mô, diện tích Trạm cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã Phú Thuận B
20 49/UBND-HC 15/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự