Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 196/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
2 197/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu thu tiền công trình sản xuất vụ 3 năm 2021
3 198/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu thu tiền nền cụm, tuyến dân cư năm 2021
4 198/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu thu tiền nền cụm, tuyến dân cư năm 2021
5 07/TB-UBND 14/01/2021 Thay đổi thời gian giao dịch xã do trùng với các ngày nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021
6 17/KH-UBND 14/01/2021 Thực hiện "chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng" năm 2021
7 16/KH-UBND 14/01/2021 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 15/KH-UBND 14/01/2021 Vận động lao động dự Sàn giao dịch việc làm năm 2021
9 05/TB-UBND 14/01/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trương Ban Chỉ đạo vận động hiến mau tinh nguyện Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Tổng kết, tôn vinh công tac vận động hiến mau tinh nguyện năm 2020, triển khai kế hoạch vận động hiến mau tinh nguyện năm 2021
10 13/KH-UBND 13/01/2021 Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống giai đoạn 2016 - 2020
11 175/QĐ-UBND 13/01/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho chủ cơ sở có sản phẩm OCOP đạt Hạng 3 sao cấp Tỉnh giai đoạn 2018 -2020
12 42/UBND-HC 13/01/2021 V/v chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
13 37/UBND-HC 13/01/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng xe loa cổ động
14 38/UBND-HC 13/01/2021 V/v thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã
15 41/UBND-HC 13/01/2021 V/v ý kiến thẩm định Đề xuất dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ Xinh Đại Dương
16 40/UBND-HC 13/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư triển khai thi công gói thầu số 05: Thi công xây dựng chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), công trình Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
17 45/UBND-HC 13/01/2021 Về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chi quy đinh xa vung sâu, vung xa
18 43/UBND-HC 13/01/2021 Về việc rà soát, báo cáo việc nâng cấp tổ hợp thể thao xã và xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ xã giai đoạn 2021-2025
19 44/UBND-HC 13/01/2021 Về việc thống nhất số liệu dân cư trên địa bàn Huyện cuối năm 2020
20 39/UBND-HC 13/01/2021 Xuất tồn quỹ ngân sách cấp tạm ứng cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trợ cấp tháng 01, tháng 02 năm 2021 và quà tết Nguyên đán Tân Sửu cho người có công cách mạng