Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/BC-UBND 11/01/2021 Về việc kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 03/BC-VP 08/01/2021 Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND Huyện năm 2020
3 04/BC-VP 08/01/2021 Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng HĐND và UBND Huyện năm 2020
4 01/TB-VP 08/01/2021 Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và 05 năm 2021-2025
5 07/BC-UBND 08/01/2021 Kết quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 147/QĐ-UBND 08/01/2021 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Phú Thuận A1
7 148/QĐ-UBND 08/01/2021 Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Long Khánh A
8 08/BC-UBND 08/01/2021 Phối hợp, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021
9 24/UBND-HC 08/01/2021 Thực hiện Thông báo số 395/TB-VPCP ngày 11/12/2020
10 146/QĐ-UBND 08/01/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích trong vận động đóng góp kinh phí tặng 330 phần quà và 02 căn nhà tại ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc
11 17/UBND-HC 08/01/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và nhu cầu đăng ký thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2021
12 22/UBND-HC 08/01/2021 V/v cho ý kiến Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ là cần thiết dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi – Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
13 15/UBND-HC 08/01/2021 V/v góp ý Dự thảo Nghị định và Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
14 20/UBND-HC 08/01/2021 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác căn tin tại các điểm trường
15 19/UBND-HC 08/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư triển khai thi công Gói thầu số 06: Thi công Xây dựng 02 chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), công trình Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
16 149/QĐ-UBND- 08/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa - Thể thao và Y tế năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 23/UBND-HC 08/01/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Phú Thuận A
18 04/TB-UBND 08/01/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lâm Thị Gọn
19 06/BC-UBND 08/01/2021 Về việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021
20 05/BC-VP 08/01/2021 Về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP