Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 14/UBND-HC 07/01/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người
2 07/KH-UBND 07/01/2021 Vận động, giới thiệu lao động nữ dự phỏng vấn để tuyển chọn đi làm việc tại Đài Loan
3 143/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của huyện Hồng Ngự năm 2021
4 141/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
5 145/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
6 03/TB-UBND 07/01/2021 Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách giáo viên
7 66/QĐ-UBND 06/01/2021 Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
8 68/QĐ-UBND 06/01/2021 Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
9 65/QĐ-UBND 06/01/2021 Ban hành Danh mục hồ sơ công việc của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
10 1687/UBND-HC 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG xây dựng nông thông mới năm 2020
11 02/TB-UBND 06/01/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021)
12 05/KH-UBND 06/01/2021 Kiêm tra tình hình phat triên kinh tê - xa hôi năm 2021
13 02/KH-UBND 06/01/2021 Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 04/BC-UBND 06/01/2021 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2020
15 05/BC-UBND 06/01/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi công việc năm 2020
16 03/KH-UBND 06/01/2021 Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
17 04/KH-UBND 06/01/2021 Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
18 06/KH-UBND 06/01/2021 Tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo mừng xuân Tân Sửu năm 2021
19 08/UBND-HC 06/01/2021 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý IV/2020)
20 30/UBND-HC 11/01/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Gia Bảo Hồng Ngự