Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 58/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình Trường học trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiên
2 60/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình Trường học trên địa bàn xã Long Khánh A, Long Khánh B và Phú Thuận A
3 57/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình Trường học trên địa bàn xã Thường Phước 2, xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu A
4 59/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
5 /QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A
6 03/BC-UBND 05/01/2021 Về việc kết quả thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh năm 2020 và xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 01/KH-UBND 04/01/2021 Công tác quản lý Hội, Quỹ năm 2021
8 01/KH-VP 04/01/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
9 02/KH-VP 04/01/2021 Cải cách hành chính năm 2021
10 02/UBND-HC 04/01/2021 V/v ban hành Danh mục và Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu năm 2021
11 01/TB-UBND 04/01/2021 Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
12 01/TB-UBND 04/01/2021 Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
13 13/UBND-HC 07/01/2021 V/v phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp
14 01/BC-UBND 01/01/2021 Về việc tại nạn giao thông trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền
15 871/TB-UBND 31/12/2020 Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
16 1670/UBND-HC 31/12/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Tài chính và Kế hoạch để chi trả tiền học phí cho đơn vị khi tham dự khóa bồi dưỡng thẩm định giá Nhà nước
17 1671/UBND-HC 31/12/2020 bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh để tổ chức biểu dương, khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc đạt thành tích cao cấp Tỉnh và cấp khu vực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thanh năm 2020
18 1672/UBND-HC 31/12/2020 bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện để thực hiện mua sắm thiết bị kết nối mạng và thiết bị Wifi cho Khối mặt trận tổ quốc và Đoàn thể Huyện
19 1675/UBND-HC 31/12/2020 chủ trương khắc phục sạt lở đường bờ Nam kênh Tứ Thường
20 1679/UBND-HC 31/12/2020 chủ trương sử dụng và bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh năm 2020