Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 284/BC-UBND 25/11/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
2 1401/UBND-HC 25/11/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
3 1408/UBND-HC 25/11/2020 V/v tổ chức tổng kết năm 2020 và tổng kết giai đoạn 05 năm 2016-2020
4 290/BC-UBND 25/11/2020 Về việc tự chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận huyện Hồng Ngự năm 2020
5 148/TB-VP 24/11/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021
6 5024/QĐ-UBND 23/11/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lý Văn Đang
7 5023/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
8 1386/UBND-HC 20/11/2020 bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện để thực hiện chi lương cho cán bộ, công chức và tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
9 4986/QĐ-UBND 20/11/2020 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện năm 2016-2019)
10 211/KH-UBND 18/11/2020 Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
11 4962/QĐ-UBND 18/11/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho học sinh đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 13 năm 2020
12 276/BC-UBND 17/11/2020 Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
13 277/BC-UBND 17/11/2020 Kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 1360/UBND-HC 16/11/2020 V/v tham mưu giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ mười lăm HĐND Huyện khóa XI
15 1351/UBND-HC 12/11/2020 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
16 4664/QĐ-UBND 03/11/2020 Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Lạc 2
17 261/BC-BQL 29/10/2020 Kết quả thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo bền vững xã Thường Phước 1 giai đoạn 2017 - 2020
18 1284/UBND-HC 29/10/2020 V/v góp ý Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia
19 1285/UBND-hc 29/10/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng
20 1283/UBND-HC 29/10/2020 V/v đăng ký nội dung thông qua kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân Huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021