VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 350/UBND-HC 21/03/2022 V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
2 347/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thị hành án dân sự Huyện bàn giao
3 345/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2022
4 346/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
5 344/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Tư pháp năm 2022
6 343/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Thanh tra Huyện năm 2022
7 342/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện năm 2022
8 348/UBND-HC 21/03/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
9 1271/QĐ-UBND 21/03/2022 Vê viêc thành lập Hội đồng mua xe ô tô chuyên dùng (xe ép chở rác) cho Ban Quản lý chợ và Dịch vụ Công cộng Huyện
10 92/BC-UBND 18/03/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
11 339/UBND-HC 18/03/2022 Kiến nghị tiếp tục nạo vét chỉnh trị dòng chảy khu vực cồn Long Tả, xã Long Khánh A
12 108/KH-UBND 18/03/2022 Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự” trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2022
13 109/KH-UBND 18/03/2022 Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022
14 335/UBND-HC 18/03/2022 V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về giờ làm việc hành chính
15 340/UBND-HC 18/03/2022 V/v huy động lao động chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm tháng 3 năm 2022
16 337/UBND-HC 18/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
17 336/UBND-HC 18/03/2022 V/v đăng ký giao ước chỉ tiêu thi đua năm 2022
18 330/UBND-HC 17/03/2022 Bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để chi hỗ trợ đối với F1 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện
19 91/BC-UBND 17/03/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quí 1 năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
20 332/UBND-HC 17/03/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 trở về trước