Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 162/UBND-HC 20/07/2021 ơ kết tình hình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 153/BC-UBND 18/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 18/7/2021
3 /UBND-HC 17/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 17/7/2021
4 994/UBND-HC 13/07/2021 bổ sung kinh phí cho Trường Tiểu học Long Khánh A3 xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2021
5 993/UBND-HC 13/07/2021 bổ sung kinh phí có mục tiêu cho UBND các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, Long Khánh B để chi trả chế độ Công an nghỉ việc theo Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
6 123/TB-UBND 13/07/2021 Sắp xếp cán bộ công chức trực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương
7 996/UBND-HC 13/07/2021 V/v chân chinh công tác KSTTHC 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Huyện
8 995/UBND-HC 13/07/2021 V/v thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 990/UBND-HC 13/07/2021 V/v tăng cường kiểm soát người qua lại trên tuyến sông Cái Vừng
10 980/UBND-HC 12/07/2021 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/4/2021 và Kế hoạch số 144/KHUBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
11 976/UBND-HC 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung thông qua kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII
12 984/UBND-HC 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung thực hiện cam kết hành động Huyện với Tỉnh và các phòng, ban, ngành Huyện, UBND các xã, thị trấn với Huyện
13 981/UBND-HC 12/07/2021 Về việc bảo đảm an toàn cho người, các công trình bưu chính, viễn thông, truyền thanh trong mùa mưa bão
14 986/UBND-HC 12/07/2021 Về việc chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn Huyện
15 121/TB-UBND 11/07/2021 Thay đổi thời gian giao dịch tại xã, thị trấn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16 975/UBND-HC 11/07/2021 V/v quy định việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
17 122/TB-UBND 11/07/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 120/TB-UBND 09/07/2021 Tạm dừng hoạt động và điều chỉnh thời gian hoạt động một số bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Hồng Ngự để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid–19
19 972/UBND-HC 09/07/2021 V/v tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
20 962/UBND-HC 08/07/2021 V/v báo cáo giải trình chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2021