Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 895/UBND-HC 10/08/2020 V/v tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc
2 894/UBND-HC 10/08/2020 V/v điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn Huyện 05 năm (2020 - 2024)
3 893/UBND-HC 10/08/2020 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện dự án VnSAT trong giai đoạn gia hạn
4 3238/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Nạo vét mương Đồng Hòa
5 3240/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận A
6 3239/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận B
7 3241/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Thường Phước 1
8 891/UBND-HC 07/08/2020 Góp ý dự thảo báo cáo và cập nhật, bổ sng số liệu kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
9 3194/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Hồng Ngự
10 /KH-UBND 06/08/2020 Kết quả thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013-2020
11 163/KH-UBND 06/08/2020 Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và biểu dương điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hồng Ngự
12 889/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 năm 2017 xã Long Khánh A
13 884/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 xã Long Khánh B
14 888/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 xã Thường Thới Hậu A
15 851/UBND-HC 01/08/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 850/UBND-HC 31/07/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dà
17 849/UBND-HC 31/07/2020 V/v vị trí xây dựng trạm BTS của Viễn thông Đồng Tháp và Mobifone đợt 2, năm 2020
18 848/UBND-VX 31/07/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
19 110/TB-UBND 30/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020)
20 3088/QĐ-UBND 30/07/2020 rà soát, đối chiếu số liệu dân số độ tuổi mầm non trong năm học 2019-2020