Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2651/QĐ-UBND 13/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 3
2 152/KH-UBND 07/07/2020 Phối hợp tổ chức và hỗ trợ học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020
3 769/UBND-HC 13/07/2020 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện dự án VnSAT trong giai đoạn gia hạn
4 2654/QĐ-UBND 13/07/2020 Về việc phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Đường nội đồng kênh Mương Lớn
5 2655/QĐ-UBND 13/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A-B)
6 2652/QĐ-UBND 13/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựngcông trình: Bãi chùi khu I, II, III
7 176/BC-UBND 13/07/2020 Tiến độ công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 767/UBND-HC 10/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định về BVMT đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Tỉnh
9 2639/QĐ-UBND 10/07/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Tổ Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
10 150/KH-BCĐXDĐSVH 09/07/2020 Bình xét, phúc tra danh hiệu Gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa Nông thôn mới đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
11 759/UBND-HC 09/07/2020 Bố trí nền tái định cư cho ông Lưu Văn Tư
12 761/UBND-HC 09/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để phục vụ khu cách lý tập trung đợt 2
13 760/UBND-HC 09/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ để tiếp đoàn học tập và chia sẽ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính
14 762/UBND-HC 09/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Y tế để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện
15 755/UBND-HC 09/07/2020 Chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần Thái Dương và bà Lê Phan Thụy Kim Hà
16 757/UBND-HC 09/07/2020 Chấp thuận theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chinh và Kê hoạch, đồng ý cho Ban Chỉ huy ứng phó với BĐKH - PCTT và TKCN Huyên, Phòng Kinh tê và Hạ tầng sử dụng chứng từ năm 2019 đê quyêt toan kinh phi năm 2020 trong công tac thưc hiên năn tuyên sạt lơ 09 đoạn bơ sông khu vưc ấp Long Thạnh và ấp Long Hòa xa Long thuận
17 174/BC-UBND 09/07/2020 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
18 758/UBND-HC 09/07/2020 V/v đê xuât cua Tổ kiểm tra số 1141, kiểm tra việc bố trí nên cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện
19 754/BCĐ 09/07/2020 Về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện phụ trách xã, thị trấn
20 86/TB-VP 09/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020