Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 847/UBND-HC 30/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây không nung đến hết năm 2020
2 96/TB-VP 30/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
3 846/UBND-HC 29/07/2020 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến có mặt đến thời điểm ngày 30/7/2020
4 841/UBND-HC 29/07/2020 V/v điều chỉnh danh mục dự án giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án năm 2020
5 840/UBND-HC 29/07/2020 Về việc chấp thuận cho giáo viên thuyên chuyển công tác ngoài Huyện
6 3059/QĐ-UBND 29/07/2020 Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2020 (từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2020)
7 839/UBND-HC 29/07/2020 Về việc ý kiến giáo viên thuyên chuyển công tác ngoài Huyện
8 162/KH-UBND 28/07/2020 Gặp gỡ, trao đổi với học sinh sau tốt nghiệp THPT năm 2020, người lao động, bộ đội xuất ngũ về định hướng, tuyên truyền hướng nghiệp
9 190/BC-UBND 28/07/2020 Kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
10 189/BC-UBND 28/07/2020 Tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”
11 838/UBND-HC 28/07/2020 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/7/2020 trên địa bàn Huyện
12 836/UBND-HC 28/07/2020 V/v khắc phục những hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành và công tác tư pháp năm 2020
13 834/UBND-HC 28/07/2020 V/v tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
14 836/UBND-HC 28/07/2020 V/v triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020
15 833/UBND-HC 28/07/2020 V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020
16 837/UBND-HC 28/07/2020 V/v đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
17 109/TB-UBND 28/07/2020 Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
18 829/UBND-HC 27/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện để chi trợ cấp một lần cho ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện
19 2939/QĐ-UBND 27/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
20 2940/QĐ-UBND 27/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020