Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 831/UBND-HC 27/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 817/UBND-VX 24/07/2020 Về việc rà soát, đối chiếu số liệu dân số độ tuổi mầm non trong năm học 2019-2020
3 818/UBND-VX 24/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Bạch hầu
4 94/TB-VP 24/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện tại buổi kiểm tra đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 Thường Phước 1
5 185/BC-UBND 23/07/2020 Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025
6 802/UBND-HC 23/07/2020 V/v báo cáo các xã có điểm Bưu điện đã sửa chửa, cải tạo để thực hiện theo Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
7 801/UBND-HC 23/07/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
8 812/UBND-HC 23/07/2020 V/v thay thế CCVC tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính khóa 28, năm 2020
9 813/UBND-HC 23/07/2020 V/v thay thế cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, năm 2020 (khóa 71)
10 814/UBND-HC 23/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị
11 815/UBND-HC 23/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị
12 808/UBND-HC 23/07/2020 V/v đề nghị xử lý tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
13 800/UBND-HC 23/07/2020 Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (biên chế sự nghiệp)
14 2814/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Mở rộng Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
15 2817/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu C2 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
16 2816/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
17 2813/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Đoạn Cải Tiến, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự
18 2815/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
19 93/TB-VP 23/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về công tác vận động người dân bảo hiểm y tế năm 2020
20 2806/QĐ-UBND 22/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Thường Thới Tiền