Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 516/QĐ-UBND 26/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
2 53/KH-UBND 26/01/2021 Phát động “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2021 - 2025
3 16/TB-UBND 26/01/2021 Phân công trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
4 104/UBND-HC 26/01/2021 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/01/2021 trên địa bàn Huyện
5 104/UBND-HC 26/01/2021 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/01/2021 trên địa bàn Huyện
6 106/UBND-HC 26/01/2021 V/v góp ý kiến đề xuất chủ trương khu vực nạo vét bải bồi cồn Long Tả thuộc xã Long Khánh A, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự (khu vực mở rộng)
7 103/UBND-HC 26/01/2021 V/v phối hợp rà soát, lập danh mục các chỉ tiêu có chênh lệch về số liệu giữa các ngành, đơn vị, địa phương
8 107/UBND-HC 26/01/2021 V/v thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân Huyện
9 110/UBND-HC 26/01/2021 V/v triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
10 109/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trước, trong và sau tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
11 105/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, chế độ thông tin báo cáo
12 108/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Huyệ
13 467/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công Xây dựng chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), thuộc công trình Chốt kiểm soát Biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
14 464/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6ha, xã Thường Phước 1
15 462/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
16 465/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miểu
17 463/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đèn trang trí đường Hùng Vương và đường Lê Hồng Phong
18 808/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc xếp lương cán bộ xã
19 26/KH-UBND 25/01/2021 Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2021
20 15/TB-UBND 25/01/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2021)