Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 98/TB-UBND 07/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
2 166/BC-UBND 07/07/2020 Kết quả thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN theo Quyêt định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
3 2590/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
4 148/KH-UBND 07/07/2020 Phối hợp tổ chức Lễ cúng Giỗ các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
5 147/KH-UBND 07/07/2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
6 168/BC-UBND 07/07/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
7 82/TB-VP 07/07/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
8 2543/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi xã Long Khánh A
9 2566/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trồng cây xanh nội ô đô thị thị trấn Thường Thới Tiền
10 2565/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống trụ cấp nước chữa cháy
11 2564/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình: Khắc phục lún sụt khu đê bao 2600 ha (phần phát sinh)
12 165/BC-UBND 03/07/2020 Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020)
13 146/KH-UBND 03/07/2020 Triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 735/UBND-HC 03/07/2020 Ttrả lời đơn của ông Hồ Văn On
15 742/UBND-HC 03/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2018 của UBND Tỉnh
16 741/UBND-HC 03/07/2020 V/v báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng CBCCVC và người lao động 06 tháng đầu năm 2020
17 740/UBND-HC 03/07/2020 V/v chấn chỉnh công tác CCHC qua kết quả kiểm tra Quí II/2020
18 736/UBND-HC 03/07/2020 V/v nhân rộng Mô hình Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng
19 743/UBND-HC 03/07/2020 Về việc chủ trương lập hồ sơ công trình nông nghiệp năm 2021 - 2022 từ nguồn vốn Thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP
20 738/UBND-HC 03/07/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh