VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 74/BC-UBND 28/02/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
2 16/TB-VP 28/02/2022 Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại phiên họp UBND Huyện kỳ tháng 01 năm 2022
3 90/KH-UBND 28/02/2022 Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2022
4 14/TB-UBND 28/02/2022 Phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự
5 806/QĐ-UBND 28/02/2022 Thành lập Đoàn Thanh tra hợp đồng mua bán đường nước của Ủy ban nhân dân xã Thường Thới Hậu A
6 92/KH-UBND 28/02/2022 Thưc hiện Chương trình hành đông năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bô Tỉnh khóa XI
7 89/KH-UBND 28/02/2022 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”
8 93/KH-UBND 28/02/2022 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XI năm 2022 và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
9 91/KH-UBND 28/02/2022 Thực hiện Tái cơ cấu ngành công nghiệp huyện Hồng Ngự đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030
10 73/BC-UBND 28/02/2022 Tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 72/BC-UBND 28/02/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022
12 75/BC-UBND 28/02/2022 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2022
13 233/UBND-HC 28/02/2022 Tăng cường, đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
14 226/UBND-HC 28/02/2022 V/v bổ sung danh mục các dự án đầu tư phát triển nhà ở vào chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở của Tỉnh
15 237/UBND-HC 28/02/2022 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hê thống đèn Led trang trí đường Trường Chinh
16 238/UBND-HC 28/02/2022 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường nhựa ấp Long Hưng, xã Long Thuận
17 231/UBND-HC 28/02/2022 V/v khai thác và quản lý các quỹ đất công trên địa bàn Huyện
18 230/UBND-HC 28/02/2022 V/v kiểm tra, rà soát các hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan lĩnh vực y tế
19 223/UBND-HC 28/02/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình: Đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Nguyễn Văn Phối đến nhà máy chế biến trái cây); hạng mục: San lấp mặt bằng, nền, mặt đường, cống thoát nước và chiếu sáng
20 232/UBND-HC 28/02/2022 V/v thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”