Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 113/BC-UBND 09/06/2021 Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021
2 2645/QĐ-UBND 09/06/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số huyện Hồng Ngự
3 2644/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
4 2643/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
5 2553/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 2554/QĐ-UBND 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
7 2641/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
8 2642/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
9 55/TB-UBND 09/06/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn Huyện
10 114/KH-UBND 09/06/2021 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 159/KH-UBND 09/06/2021 Thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
12 160/KH-UBND 09/06/2021 Triển khai bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 762/UBND-HC 09/06/2021 V/v báo cáo thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh 2021
14 763/UBND-HC 09/06/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 04/2021
15 765/UBND-HC 09/06/2021 V/v thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế, giai đoạn sau năm 1975
16 761/UBND-HC 09/06/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 vào thời điểm Tết Đoan Ngọ (mùng 05 tháng 5 âm lịch) năm 2021
17 2617/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là vật liệu thu hồi của 06 phòng học thuộc Trường Tiểu học Thường Lạc 2
18 766/UBND-HC 09/06/2021 Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với Bệnh viện tuyến Tỉnh
19 753/UBND-HC 08/06/2021 Bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện để tổ chức Hội thi pháp luật về Dân Quân tự vệ năm 2021
20 755/UBND-HC 08/06/2021 V/v kết quả thực hiện việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021