Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3610/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nạo vét Lòng Lạch Ấp 1
2 3612/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét đầu vàm kênh Tứ Thường 2
3 3576/QĐ-UBND 05/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu
4 3577/QĐ-UBND 05/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường cách mạng tháng 8 đến đường 30/4)
5 919/UBND-HC 05/07/2021 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A
6 920/UBND-HC 05/07/2021 V/v chủ trương đầu tư dự án Đường mương Xã Song đến bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền
7 921/UBND-HC 05/07/2021 V/v chủ trương đầu tư dự án Đường Ngô Quyền (nối dài)
8 930/UBND-KSTTHC 05/07/2021 V/v tăng cường thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
9 932/UBND-HC 05/07/2021 V/v xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
10 3594/QĐ-UBND 05/07/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tiếp nhận Việt kiều và người lánh nạn huyện Hồng Ngự
11 3594/QĐ-UBND 05/07/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tiếp nhận Việt kiều và người lánh nạn huyện Hồng Ngự Trùng lặp 1
12 916/UBND-HC 03/07/2021 V/v tập trung đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
13 911/UBND-HC 02/07/2021 Bổ sung Điểm thi dự phòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
14 915/UBND-HC 02/07/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện phụ trách xã, thị trấn
15 914/UBND-HC 02/07/2021 V/v ý kiến đề xuất dự án Nâng cấp và mở rộng Trạm cấp nước Ngọc Tín tại huyện Hồng Ngự của Công ty TNHH Cấp nước Ngọc Tín
16 902/UBND-HC 01/07/2021 V/v chấn chỉnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước
17 904/UBND-HC 01/07/2021 V/v thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” của Văn phòng Chính phủ
18 901/UBND-HC 01/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
19 02/2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự
20 135/BC-UBND 30/06/2021 Kết quả thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy