Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 141/KH-BCĐXDNTM&TCCNNN 22/06/2020 Kiểm tra đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 Thường Phước 1, Phú Thuận A, Phú Thuận B
2 2407/QĐ-UBND 22/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác gia đình giai đoạn 2015 - 2019
3 2408/QĐ-UBND 22/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi nhiệm kỳ 2015 - 2020
4 145/BC-UBND 22/06/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 - 2020
5 74/TB-VP 22/06/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
6 139/BC-UBND 19/06/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2020
7 141/BC-UBND 19/06/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2020
8 140/BC-UBND 19/06/2020 Tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 680/UBND-HC 19/06/2020 Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai giai đoạn 2 năm 2020
10 142/BC-UBND 19/06/2020 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 2396/QĐ-UBND 19/06/2020 Phê duyệt Phương án nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu xã Long Khánh A, Long Khánh B
12 681/UBND-HC 19/06/2020 Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
13 678/UBND-HC 19/06/2020 Triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
14 141/BC-UBND 19/06/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2020
15 143/BC-UBND 19/06/2020 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
16 2397/QĐ-UBND 19/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2020
17 685/UBND-HC 19/06/2020 Ý kiến liên quan đến công trình san lấp mặt bằng đường ĐT.841 (T) đoạn từ Km 13+835,8 đến Km 13+900
18 648/UBND-HC 19/06/2020 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê
19 674/UBND-HC 18/06/2020 Giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa IX
20 2359/QĐ-UBND 18/06/2020 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền