Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 31/UBND-HC 11/01/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng
2 28/UBND-HC 11/01/2021 V/v chỉ đạo thực hiện báo cáo số liệu ngành nông nghiệp
3 35/UBND-HC 11/01/2021 V/v phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường
4 29/UBND-HC 11/01/2021 V/v phê duyệt phương án bố trí hộ bà Thái Thị Thanh Thúy (đối tượng 105) được UBND xã Long Thuận xét bố trí vào ở TDC đường tắt Phú Thuận A
5 25/UBND-HC 11/01/2021 V/v thống nhất danh sách hộ dân nhận hỗ trợ xây dựng nhà từ Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững (đợt 1 năm 2021)
6 32/UBND-HC 11/01/2021 V/v ý kiến điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất vật liệu không nung Đồng Tháp 689 của Công ty TNHH MTV San lấp Đồng Tháp 689
7 150/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
8 26/UBND-HC 11/01/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Dự phòng ứng phó với sự kiện Y tế công cộng khẩn cấp tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Đồng Tháp
9 09/BC-UBND 11/01/2021 Về việc kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
10 03/BC-VP 08/01/2021 Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND Huyện năm 2020
11 04/BC-VP 08/01/2021 Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng HĐND và UBND Huyện năm 2020
12 01/TB-VP 08/01/2021 Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và 05 năm 2021-2025
13 07/BC-UBND 08/01/2021 Kết quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 147/QĐ-UBND 08/01/2021 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Phú Thuận A1
15 148/QĐ-UBND 08/01/2021 Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Long Khánh A
16 08/BC-UBND 08/01/2021 Phối hợp, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021
17 24/UBND-HC 08/01/2021 Thực hiện Thông báo số 395/TB-VPCP ngày 11/12/2020
18 146/QĐ-UBND 08/01/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích trong vận động đóng góp kinh phí tặng 330 phần quà và 02 căn nhà tại ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc
19 17/UBND-HC 08/01/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và nhu cầu đăng ký thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2021
20 22/UBND-HC 08/01/2021 V/v cho ý kiến Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ là cần thiết dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi – Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự