Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 15/UBND-HC 08/01/2021 V/v góp ý Dự thảo Nghị định và Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
2 20/UBND-HC 08/01/2021 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác căn tin tại các điểm trường
3 19/UBND-HC 08/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư triển khai thi công Gói thầu số 06: Thi công Xây dựng 02 chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), công trình Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
4 149/QĐ-UBND- 08/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa - Thể thao và Y tế năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
5 23/UBND-HC 08/01/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Phú Thuận A
6 04/TB-UBND 08/01/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lâm Thị Gọn
7 06/BC-UBND 08/01/2021 Về việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021
8 05/BC-VP 08/01/2021 Về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
9 02/TB-UBND 08/01/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển du lịch huyện Hồng Ngự giai đoạn 2016 - 2020; Tổng kết công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam trên địa bàn huyện Hồng Ngự
10 13/UBND-HC 07/01/2021 V/v phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp
11 14/UBND-HC 07/01/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người
12 07/KH-UBND 07/01/2021 Vận động, giới thiệu lao động nữ dự phỏng vấn để tuyển chọn đi làm việc tại Đài Loan
13 143/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của huyện Hồng Ngự năm 2021
14 141/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
15 145/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
16 03/TB-UBND 07/01/2021 Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách giáo viên
17 66/QĐ-UBND 06/01/2021 Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
18 68/QĐ-UBND 06/01/2021 Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
19 65/QĐ-UBND 06/01/2021 Ban hành Danh mục hồ sơ công việc của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
20 1687/UBND-HC 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG xây dựng nông thông mới năm 2020