Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 70/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc thành lập Tổ giúp việc kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
2 05/UBND-HC 05/01/2021 góp ý kiến dự thảo Chương trình phát triển đô thị cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, theo tiêu chí đô thị loại V
3 03/UBND-HC 05/01/2021 Hỗ trợ tổ chức Hội chợ Thương mại năm 2021
4 52/QĐ-UBND 05/01/2021 phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cống số 3
5 54/QĐ-UBND 05/01/2021 phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiên 2
6 53/QĐ-UBND 05/01/2021 phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiên 2
7 51/QĐ-UBND 05/01/2021 Phê duyệt dự toán chi phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
8 04/UBND-VX 05/01/2021 thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã
9 55/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cổng, hàng rào sân bóng đá thị trấn Thường Thới Tiên
10 58/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình Trường học trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiên
11 60/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình Trường học trên địa bàn xã Long Khánh A, Long Khánh B và Phú Thuận A
12 57/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình Trường học trên địa bàn xã Thường Phước 2, xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu A
13 59/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
14 /QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A
15 03/BC-UBND 05/01/2021 Về việc kết quả thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh năm 2020 và xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 01/KH-UBND 04/01/2021 Công tác quản lý Hội, Quỹ năm 2021
17 01/KH-VP 04/01/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
18 02/KH-VP 04/01/2021 Cải cách hành chính năm 2021
19 02/UBND-HC 04/01/2021 V/v ban hành Danh mục và Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu năm 2021
20 01/TB-UBND 04/01/2021 Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động