Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1284/UBND-HC 29/10/2020 V/v góp ý Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia
2 1285/UBND-hc 29/10/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng
3 1283/UBND-HC 29/10/2020 V/v đăng ký nội dung thông qua kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân Huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
4 1276/UBND-HC 28/10/2020 V/v báo cáo đánh giá và đề xuất tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
5 295/TB-UBND 27/10/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)
6 259/BC-UBND 27/10/2020 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
7 4510/QĐ-UBND 27/10/2020 Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
8 4502/QĐ-UBND 27/10/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A (phần phát sinh)
9 1260/UBND-HC 26/10/2020 V/v kết quả khắc phục hồ sơ vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
10 258/BC-UBND 23/10/2020 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020
11 4460/QĐ-UBND 23/10/2020 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất công ích 5% xã Thường Phước 1
12 4463/QĐ-UBND 23/10/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê)
13 1255/UBND-HC 23/10/2020 V/v thống nhất bố trí 01 nền nhà bán thêm cho hộ ông Trần Văn Mới, sinh năm 1970, ngụ Ấp 1, xã Thường Phước 1
14 1257/UBND-HC 23/10/2020 V/v triển khai thực hiện cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân
15 1241/UBND-HC 21/10/2020 Đề nghị bổ sung dự toán vốn sự nghiệp kế hoạch năm 2020, từ nguồn vốn phát triển cây xanh đô thị
16 4405/QĐ-UBND 20/10/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê)
17 1236/UBND-HC 20/10/2020 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý an toàn tài liệu lưu trữ trên địa bàn Huyện
18 4988/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
19 253/BC-UBND 16/10/2020 Sạt lở bờ sông Sở Thượng và giải pháp khắc phục
20 1227/UBND-HC 15/10/2020 Góp ý nội dung chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020