Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4331/QĐ-UBND 13/10/2020 Miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Thường Phước 2
2 4327/QĐ-UBND 13/10/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021
3 1202/UBND-HC 12/10/2020 V/v tháo dỡ, di dời cầu sắt Nam Hang thuộc xã Thường Phước 2 về bắt tại điểm Mương Kênh – Kênh Xã thuộc xã Thường Lạc
4 1186/UBND-HC 09/10/2020 Góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ngoài các đối tượng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP
5 1176/UBND-HC 07/10/2020 /v đề nghị thống nhất chủ trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp) trên địa bàn Huyện
6 133/TB-VP 07/10/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
7 1048/UBND-HC 30/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025
8 4052/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa kios Chợ Thường Phước
9 4052/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa kios Chợ Thường Phước
10 4051/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê)
11 125/TB-VP 30/09/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
12 126/TB-VP 30/09/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp kết quả thực hiện Cải cách hành chính huyện Hồng Ngự 8 tháng đầu năm 2020
13 4042/QĐ-UBND 29/09/2020 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông chợ Thường Thới
14 4021/QĐ-UBND 29/09/2020 Về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
15 236/UBND-HC 28/09/2020 Chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến kỳ tháng 9 năm 2020
16 1112/UBND-HC 28/09/2020 ủy quyền thanh lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
17 4009/QĐ-UBND 25/09/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
18 4010/QĐ-UBND 25/09/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh
19 234/BC-UBND 23/09/2020 Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho 03 xã Thường Phước 1, Phú Thuận A, Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 233/BC-UBND 23/09/2020 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự năm 2020