Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 130/KH-UBND 04/06/2020 Tổ chức Hội thảo tư vấn phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020
2 2151/QĐ-UBND 04/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1A
3 69/TB-UBND 04/06/2020 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 03 năm 2020
4 618/UBND-HC 04/06/2020 Về việc vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2020
5 610/UBND-HC 03/06/2020 Báo cáo định kỳ các chỉ tiêu ngành xây dựng 06 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư 07/2018//TT-BXD
6 609/UBND-HC 03/06/2020 chủ trương thanh lý tài sản là vật liệu thu hồi từ việc tháo dỡ Cầu Kinh Cũ 2
7 612/UBND-HC 03/06/2020 Báo cáo và cung cấp hồ sơ thanh quyết toán dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 129/KH-UBND 03/06/2020 Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
9 2141/QĐ-UBND 03/06/2020 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020
10 128/BC-UBND 03/06/2020 về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
11 617/UBND-HC 03/06/2020 Về việc xin chủ trương điều chỉnh nền tái định cư các cụm dân cư Khu hành chính huyện Hồng Ngự thành nền sinh lợi bán đấu giá
12 102/UBND-HC 02/06/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 129/BC-UBND 02/06/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020
14 03/BC-VP 02/06/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
15 130/BC-UBND 02/06/2020 Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
16 127/KH-UBND 02/06/2020 Thu thập, cập nhật thông tin về cung - cầu lao động năm 2020
17 68/TB-UBND 01/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
18 605/UBND-HC 01/06/2020 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn Huyệ
19 102/UBND-HC 01/06/2020 Ủy quyền thu hồi đất để thực hiện công trình Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp)
20 593/UBND-HC 29/05/2020 chấp thuận vị trí san lấp mặt bằng, xây dựng nhà khách, nhà ăn và nhà bếp chùa Phổ Minh