Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 277/BC-UBND 17/11/2020 Kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 1360/UBND-HC 16/11/2020 V/v tham mưu giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ mười lăm HĐND Huyện khóa XI
3 1351/UBND-HC 12/11/2020 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
4 4664/QĐ-UBND 03/11/2020 Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Lạc 2
5 261/BC-BQL 29/10/2020 Kết quả thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo bền vững xã Thường Phước 1 giai đoạn 2017 - 2020
6 1284/UBND-HC 29/10/2020 V/v góp ý Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia
7 1285/UBND-hc 29/10/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng
8 1283/UBND-HC 29/10/2020 V/v đăng ký nội dung thông qua kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân Huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
9 1276/UBND-HC 28/10/2020 V/v báo cáo đánh giá và đề xuất tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
10 295/TB-UBND 27/10/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)
11 259/BC-UBND 27/10/2020 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
12 4510/QĐ-UBND 27/10/2020 Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
13 4502/QĐ-UBND 27/10/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A (phần phát sinh)
14 1260/UBND-HC 26/10/2020 V/v kết quả khắc phục hồ sơ vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
15 258/BC-UBND 23/10/2020 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020
16 4460/QĐ-UBND 23/10/2020 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất công ích 5% xã Thường Phước 1
17 4463/QĐ-UBND 23/10/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê)
18 1255/UBND-HC 23/10/2020 V/v thống nhất bố trí 01 nền nhà bán thêm cho hộ ông Trần Văn Mới, sinh năm 1970, ngụ Ấp 1, xã Thường Phước 1
19 1257/UBND-HC 23/10/2020 V/v triển khai thực hiện cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân
20 1241/UBND-HC 21/10/2020 Đề nghị bổ sung dự toán vốn sự nghiệp kế hoạch năm 2020, từ nguồn vốn phát triển cây xanh đô thị