Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 108/KH-UBND 22/04/2021 Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 1720/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự bàn giao
3 1717/QĐ-UBND 22/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
4 08/QĐ-VP 20/04/2021 Phân công, công việc giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện
5 1702/QĐ-UBND 20/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
6 1701/QĐ-UBND 20/04/2021 QUYẾT ĐỊ Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
7 81/BC-UBND 20/04/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Khối Văn hóa - Xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021
8 83/BC-UBND 20/04/2021 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021
9 1700/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
10 1696/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
11 1693/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 106/KH-UBND 19/04/2021 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Tuyến dân cư Mương Miễu (mở rộng)
13 80/TB-UBND 19/04/2021 Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019
14 486/UBND-HC 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021
15 485/UBND-HC 19/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
16 480/UBND-HC 16/04/2021 V/v đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản
17 1687/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình Đường liên xã Thường Thới Tiên (đoạn 3)
18 1684/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Trên
19 1688/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Nạo vét mương Đìa Đôi
20 1683/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường làng Thường Thới Tiên (đoạn 2)