Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 206/UBND-HC 20/08/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tê - xa hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2020
2 3381/QĐ-UBND 20/08/2020 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1988. Địa chỉ thường trú: Ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
3 171/KH-UBND 20/08/2020 Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025
4 170/KH-UBND 20/08/2020 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2021
5 3382/QĐ-UBND 20/08/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Non, sinh năm 1949, địa chỉ thường trú: Ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 941/UBND-HC 20/08/2020 Thống nhất với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ
7 942/UBND-HC 20/08/2020 Thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 207/UBND-HC 20/08/2020 Tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 461/2018/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 937/UBND-HC 20/08/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
10 939/UBND-HC 20/08/2020 V/v xin tiếp nhận tài sản (bộ máy vi tính) có phần mềm và dữ liệu cảnh báo lũ lụt
11 938/UBND-HC 20/08/2020 V/v đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
12 945/UBND-VX 20/08/2020 Về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn Huyện
13 117/TB-UBND 19/08/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 10/8 đến ngày 14/8/2020)
14 168/KH-UBND 19/08/2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
15 932/UBND-HC 19/08/2020 V/v chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kết quả kiểm tra quý III năm 2020
16 933/UBND-HC 19/08/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
17 927/UBND-HC 18/08/2020 Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg
18 3320/QĐ-UBND 18/08/2020 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Hồng Ngự
19 167/KH-UBND 18/08/2020 Quảng bá, tạo dựng hình ảnh huyện Hồng Ngự năm 2020
20 926/UBND-HC 18/08/2020 Về việc huy động lao động chưa có việc làm, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm ngày 25 tháng 8 năm 2020