Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 583/UBND-HC 28/05/2020 Hỗ trợ kinh phí có mục tiêu cho UBND xã Thường Lạc
2 125/BC-UBND 28/05/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 122/KH-UBND 28/05/2020 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A
4 123/KH-UBND 28/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2020
5 124/KH-UBND 28/05/2020 Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
6 581/UBND-HC 28/05/2020 V/v góp ý dự thảo Báo kết quả thực hiện Kế hoạch Khuyến công giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
7 590/UBND-HC 28/05/2020 Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Thường Phước 1A
8 588/UBND-HC 28/05/2020 Về việc góp ý Đề cương chi tiết chương trình truyền hình phát sóng trên Kênh truyền hình VTV4 năm 2020
9 589/UBND-HC 28/05/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
10 591/UBND-HC 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
11 591/UBND-HC 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
12 2100/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc phân khai vốn chuyển tiếp năm 2020 từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và năm 2019
13 2101/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc phân khai vốn sự nghiệp Tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 1)
14 2099/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 3 (góc đường 30 tháng 4 và đường Hùng Vương)
15 587/UBND-HC 28/05/2020 Về việc triển khai thực hiện thời gian chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
16 587/UBND-HC 28/05/2020 Về việc triển khai thực hiện thời gian chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
17 125/BC-UBND 28/05/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 591/UBND-VX 28/05/2020 Về việc lấy ý kiến sửa chữa các hạng mục công trình chống xuống cấp di tích do huyện Hồng Ngự quản lý
19 124/KH-UBND 28/05/2020 Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
20 589/UBND-HC 28/05/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”