Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 463/VP-HC 19/02/2020 Về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch
2 460/VP-HC 19/02/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020
3 462/VP-HC 19/02/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020
4 134/UBND-VX 18/02/2020 Về việc tăng cường quản lý người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ vùng dịch bệnh Covid-19
5 133/UBND-VX 18/02/2020 Về việc thực hiện các nội dung liên quan đến người nước ngoài trong thời gian dịch bệnh nCoV
6 50/KH-UBND 18/02/2020 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020
7 51/KH-HĐPHPBGDPL 18/02/2020 Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hồng Ngự năm 2020
8 448/VP-HC 18/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
9 47/KH-UBND 18/02/2020 Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội và Đề án trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
10 48/KH-UBND 18/02/2020 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 46/KH-UBND 18/02/2020 Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng năm 20120
12 10/TB-UBND 17/02/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)
13 40/KH-UBND 14/02/2020 Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020
14 41//KH-UBND 14/02/2020 Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 42/KH-BCĐ 14/02/2020 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
16 43/KH-UBND 14/02/2020 Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2020
17 44/KH-UBND 14/02/2020 Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2020
18 117/UBND-HC 14/02/2020 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
19 358/VP-HC 13/02/2020 V/v triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
20 103/UBND-VX 13/02/2020 Về việc tăng cường quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến huyện Hồng Ngự